Ge en gåva

Starta lokal avdelning för Mind

Ja, jag vill starta en lokal avdelning för Mind!

Vill du:

 • Rädda flera liv
 • Ta emot samtal och chattar med människor i behov av medmänskligt stöd
 • Förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion?
 • Vill du bidra med din erfarenhet? Vi vill att Mind är lika mångfacetterat som de människor som kontaktar oss.

Har du:

 • En önskan om att göra skillnad för andra
 • Möjlighet att lägga ner ungefär 10 timmar i månaden på ideellt arbete?
 • Mycket god förmåga att lyssna och föra goda samtal?

Mind erbjuder:

 • Stöd att organisera Självmordslinjen utifrån de erfarenheter vi dragit och rutiner vi skapat
 • Utbildning av volontärer och kvalitetssäkring av chattar och telefonsamtal
 • Stöd att skriva verksamhetsplan och budget med tillhörande finansiell strategi för er lokala självmordslinje
 • Hyra av lokal, inköp av nödvändig teknik och annan utrustning som krävs för att starta verksamheten

Kontakt

Kontakta oss om du vill veta mer:

Pernilla Sjöberg, samordnare lokala avdelningar i Mind.

pernilla.sjoberg@mind.se,
Tel: 073-5254691