NY Företag - Partner – Mind
Ge en gåva

Partner

 

Som Partner engagerar ni er långsiktigt i Minds arbete mot psykisk ohälsa med en investeringsnivå som startar på 575 000 kr. I dialog skräddarsys upplägg och innehåll utifrån era förväntningar, affärsutmaningar och våra gemensamma strategiska mål.

Samarbetet bygger på gemensamma intressen och fungerar som allra bäst när det kan integreras på ett naturligt sätt i våra partners verksamhet och vardag. Att hitta ett gemensamt fokusområde som fungerar långsiktigt och skapar ömsesidigt värde är en bra utgångspunkt.

Genom partnerskapet med Mind får ni möjlighet att bidra till stoltare medarbetare, nöjdare kunder och ett mer hållbart samhälle. Samtidigt bidrar ni till att uppnå flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Läs mer här om hur ditt företag bidrar till hållbarhetsmålen genom ett samarbete med Mind.

Det är viktigt för oss att samarbetet skapar nytta och värde för båda parter och vi vill gärna bidra till ett ökat engagemang bland era medarbetare.

Som Partner får ni:

  • Kommunikationspaket innehållande diplom, banner och bild till sociala medier
  • Tackbrev från Minds generalsekreterare
  • Fri tillgång till Minds logotyp
  • Exponering på Minds hemsida och i digitala kanaler samt i pressrelease och övrig intern och extern kommunikation
  • Utbildningstillfälle och partnerträffar
  • Återrapportering

För mer information mejla oss på [email protected].

Samarbeten för etisk och säker gåvoinsamling