Ett år med pandemin – Mind
Ge en gåva

Ett år med pandemin

Ett år med pandemin uppmärksammades i media på flera sätt. SVT1 sände bland annat en gudstjänst från Drottningholms Slottskapell, initierad av Kungen. Sex medlemmar av kungafamiljen och  två präster var närvarande, åtta är ju gränsen, och det blev en personlig andakt med egna böner, lästa till ljuständning. Efter gudstjänsten visades en film om Kyrkoherde Sahlberg i Klara. Plattan är hans vardagliga arbetsfält och filmen visade en helt annan sida av vad kristendomen kan betyda. Det var tänkvärda program.

Från Klara kyrka fick vi till slut höra en kör, bestående av glada sångare i alla variationer, ge ton med oförställd glädje. Samma glädje över att sjunga tillsammans som strålade från Gatans Kör, vars medlemmar säljer Situation Stockholm.

Sång skapar gemenskap, gemenskap ger glädje. Vi sjunger för lite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *