Startsida Mind Minds logotyp i orange.

Varför behövs Självmordslinjen?

För att rädda liv. För att ge medmänskligt stöd. Idag finns ingen dygnet-runt-linje dit man kan vända sig om man har självmordstankar. För att visa att det går att få hjälp. Att vi tillsammans vågar prata om och lyfta tabut kring självmord och självmordstankar. För att ge stöd, vägledning och motivation till att söka hjälp.

Tror ni inte att namnet Självmordslinjen kan trigga människor, få negativ effekt?

Nej. Namnet säger klart och tydligt vad det handlar om. Det är rakt på sak.  Självmord är inget tabu, tvärtom behöver vi prata mer om det för att människor ska våga berätta.

 

Räddar Självmordslinjen liv?

Vi vet att vi KAN rädda liv och att vi har räddat liv. Att en liten smula hopp, i mötet, i det lilla samtalet kan ändra en persons beslut att ta sitt liv. Rädsla och skam, att inte leva upp till egna och omgivningens ideal gör att många inte söker hjälp. Hit kan man chatta och prata med någon och få vara anonym. Det gör att vi kan nå dem som mår väldigt dåligt i det tysta.

Vilka är det som hör av sig?

Personer i alla åldrar, med olika bakgrund hör av sig och närstående.

Är det inte ändå bättre att få fler att söka professionell hjälp?

Vi ersätter inte vården. Vi är ett komplement. Vi ger medmänskligt stöd och där är våra volontärer mycket kompetenta. Vi fångar upp dem som inte söker hjälp. Som vill vara anonyma. Självklart ger vi råd till vart de kan vända sig för att söka hjälp, om de vill. Vi ger inte terapi eller behandling.

Vilka är era volontärer?

Volontärerna har många olika sorters bakgrund och är i alla åldrar, dock minst 25 år. Många arbetar inom vård och omsorg, men långt ifrån alla. Alla som vill bli volontärer blir intervjuade, får tre dagars utbildning, och måste uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister. I början går de en prövoperiod på två månader.

Kommer ni att få avvisa människor, får de sitta i kö, kommer de komma fram?

Vi vet av tidigare erfarenhet att inte alla kommer fram första gången de söker sig till oss, men genom att ha öppet hela dygnet tror vi att vi ska räcka till mycket bättre och nå fler. Vi har tredubblat vår kapacitet att ta emot samtal, sedan tiden vi drev Självmordsupplysningen. Vi rekryterar hela tiden nya volontärer och vi planerar att utöka svararkapaciteten till fler platser i landet. Men för att kunna utveckla Självmordslinjen är vi beroende av bidrag och ekonomiskt stöd.

Hur gör ni om personen har önskemål om att prata med en man respektive kvinna?

Våra volontärer är också anonyma. Om man särskilt vill tala med en man/kvinna kan man kanske bli rekommenderad att återkomma om det just på det passet inte finns en som passar.

Vad händer om någon är mycket nära att ta sitt liv?

Vi har en beredskapsplan. Våra stödsökande är anonyma, men om vi uppfattar en akut risk för att någon tar sitt liv och den stödsökande VILL identifiera sig eller säga var den finns kan det bli aktuellt att vi ringer 112 och försöker få hjälp till platsen/personen.

Vad händer om en person lägger på, som ni upplever varit i fara?

Våra stödsökande är anonyma, så då blir vår uppgift i stället att stötta den volontär som haft kontakt och kan känna sig väldigt maktlös och uppriven. Vi har ett system för att även ge våra volontärer stöd dygnet runt.

Vilket stöd får volontärerna?

Att ta emot samtal från personer som är självmordsbenägna kan vara påfrestande. Våra volontärer får tre dagars utbildning i samtalsmetodik, självmordsprevention och psykisk ohälsa. De får löpande handledning och fortbildning.

Spelas samtalen in?

Telefon- och chattsamtalen spelas ibland in i utbildningssyfte, för att utveckla volontärernas förmåga att hjälpa. Samtalen är då avidentifierade så att det inte går att se vem som hör av sig.

Hur pratar ni till människor som säger att de vill ta sitt liv?

Vi lyssnar och försöker stötta. Vi använder det förhållningssätt som finns inom Motiverande Samtal (MI) för att hjälpa de stödsökande, och stärka deras motiv till att vilja leva.

Vad gör ni om personen är hotfull och aggressiv?

Många av de som hör av sig kan vara upprivna och till exempel arga på psykiatrin. Våra volontärer är tränade i att möta den typen av situationer. Men även vi måste förstås kunna sätta gränser om någon uppträder hotfullt. I sådana situationer säger vi tydligt men bestämt att vi inte ställer upp på detta och att vi eventuellt måste avsluta samtalet.

 

Hur många samtal får ni?

Under loppet av en månad behandlade vi 1 700 samtal och chattar. Men fler personer försöker nå oss. Vi rekryterar hela tiden nya volontärer och söker medfinansiering så att vi kan utveckla verksamheten. Behovet är stort från stödsökande. Det ser vi.

Vad hoppas ni åstadkomma?

Vi hoppas kunna bidra till att stötta dem som har det svårt, som inte orkar eller vågar berätta för någon som de känner, eller inte vågar söka hjälp. Vi vill få den stödsökande att åtminstone dröja med sitt beslut och tänka igenom det lite till, med hjälp av möjligheten att kunna berätta och få medmänskligt stöd.

Hur ser statistiken ut för självmord?

Självmordstalet, dvs antalet självmord per invånare, minskade under 1980- och 1990-talet. Under 2000-talet har självmordstalet varit relativt oförändrat. Det totala antalet har varit ca 1500 per år. Bland unga människor (15-24 år) kan man till och med se en liten ökning under 2000-talet, vilket förstås är mycket oroande.

Går det verkligen att få en person som bestämt sig att inte ta sitt liv?

Ett självmord är ofta en impulshandling, och erfarenhet och forskning visar att personer som överväger självmord ofta tvekar in i det sista. Ett stödjande samtal kan ha avgörande betydelse. Våra erfarenheter visar att det kan hjälpa att få prata med någon som verkligen vill lyssna.

Vad vill ni säga till dem som mår dåligt?

Det går att få hjälp.
Ring eller chatta anonymt dygnet runt på Självmordslinjen tel 90 101 eller mind.se

Vad kostar det att ringa Självmordslinjen?

Samtalen till Självmordslinjen är gratis, utöver din telefonoperatörs öppningsavgift (en markering). Mind står för kostnaden för resten av samtalet.