Psykisk ohälsa ska inte behöva förstöra liv

Vi drabbas alla någon gång av psykisk ohälsa, antingen själva eller som närstående. När det händer måste det finnas hjälp och stöd att få. Vi tar emot c:a 24 000 samtal i våra stödverksamheter om året. Hjälp oss ta emot fler.

Frågor och svar om att skänka gåvor till Mind

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.

Swisha

Swisha din gåva till 9008533.

SMS:a

SMS:a mind50 till 72980 för att skänka 50 kr.

Plusgiro

Sätt in din gåva på plusgiro 900853-3.

Vi vill ingjuta hopp i meningslösheten

De berättelser vi får till oss handlar om övergrepp, om ensamhet, om skam och självförakt. För att nämna några ämnen som berört de 24 000 samtal vi fick bara förra året i Självmordslinjen, Äldretelefonen och Föräldratelefonen.

Vi vill göra skillnad genom att ingjuta hopp när det känns meningslöst, att motivera till förändring när så är möjligt. Vi vill få de inringande att gripa det lilla halmstrå som kan göra att de faktiskt orkar ett litet tag till, tills de åter har fast mark under fötterna.

Ibland handlar det om att lyssna när någon berättar sin historia, ibland om att finnas där för någon som har så stark ångest att det känns omöjligt att tro på att det kan bli bättre.

Vi behöver öka kapaciteten för att ta emot alla samtal. Därför ber vi dig om en gåva. Ett samtal motsvarar en kostnad för oss om 190 kr.

Vill du ge bort en gåva?

Då kan du även köpa gåvobevis i vår Mind Shop.

Berättelser från stödsökande

Berättelser från stödsökande

#MeToo - Berättelser som inte kommer fram

De senaste dagarna har ett stort antal kvinnor trätt fram under hashtaggen #metoo och berättat om sina erfarenheter av sexuella trakasserier. Men...
Berättelser från stödsökande

”Detta är min sista chans. Annars tar jag mitt liv”

Hur kommer det sig att du hörde av dig till självmordslinjen? Jag hade under en lång tid mått otroligt dåligt psykiskt. Jag...

Din gåva räcker till:

190 kr

räcker till ett samtal

500 kr

räcker till fortbildning för en volontär

1900 kr

räcker till 10 samtal

Frågor och svar om att skänka gåvor

Vad används min gåva till?
Mind har 90-konto vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll och garanterar att dina pengar kommer fram och används till det de ska. Det är ditt bidrag som möjliggör att vi kan fortsätta stödja människor i kris och genomföra våra stödsamtal på ett tryggt och medmänskligt sätt. Din gåva kan därför komma att användas till något av följande:
- Utbildning, handledning och samordning av alla volontärer som tar emot stödsamtal
- Samtalskostnader så att stödsökande kan ringa till oss kostnadsfritt
- Datorer och telefoner så att våra volontärer kan kommunicera med stödsökande
- Kunskapsspridning, påverkansarbete och opinionsbildning kring psykisk ohälsa och självmord
Kan ni redovisa hur mycket av gåvorna som går till ändamålet?
Ja, vi kontrolleras av Svensk insamlingskontroll. Det innebär att minst 75 % av alla gåvor måste gå till ändamålen (våra ändamål är kunskapsspridning, opinion, medmänskligt stöd i form av våra stödverksamheter) och högst 25 % får gå till insamlings- och administrationskostnader. Våra mest aktuella resultat kan du hitta på Svensk insamlingskontrolls hemsida.
Från vem och vilka tar Mind emot gåvor?
Vi tar emot gåvor från privatpersoner, företag, stiftelser samt stat, kommun och landsting. Vi är oerhört tacksamma för de gåvor vi får och nekar sällan gåvor. Men i vissa fall tackar vi nej, och det är när en gåva strider mot vår insamlingspolicy (och i sin tur vår värdegrund).
Vilka står bakom Mind?
Vi är en ideell förening och en oberoende aktör i kampen mot psykisk ohälsa. Vi är religiöst och politiskt obundna. Läs mer om vilka vi är.
Jag har fler frågor, vart kan jag vända mig?
Har du frågor? Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till vår givarservice på [email protected] så hjälper vi dig.

Samarbeten för etisk och säker gåvoinsamling