Organisationer & jourer som kan hjälpa – Mind
Ge en gåva

Organisationer & jourer som kan hjälpa

Vid lättare psykiska problem, som sömnsvårigheter, ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner ska man i första hand vända dig till sin vårdcentral för att få hjälp. Husläkare kan, om det behövs, remittera vidare till psykolog, psykosocialt team på vårdcentralen eller till öppenvården inom psykiatrin.

Allvarliga psykiska problem

• Är man är under 18 år vänder man sig till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
• Är man 18 år eller äldre vänder man sig till vuxenpsykiatrin. Det finns en mottagning i varje kommun och stadsdel. Man kan själv beställa tid på mottagningen eller komma dit med hjälp av remiss.

På några ställen i länet och i landet finns även Mottagningar för unga, som vänder sig till personer från 16 år och uppåt. Dessa mottagningar drivs gemensamt av barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin.

Akuta psykiska problem
Har man akuta psykiska problem kan man få hjälp via den lokala vuxenpsykiatrins jourverksamheter som har en mottagning i varje kommun eller stadsdel. Dessa lokala jourverksamheter stänger i de flesta fall klockan 22.00.

Om du är under 18 år kan du under dagtid vända dig till någon av BUP:s öppenvårdsmottagningar.

Vid akut självmordsrisk, ring närmaste psykmottagning, akutmottagning och/eller polisen 112!

Jourtelefoner

Polis, ambulans, räddningstjänst
Akut 112, annars 114 14 Dygnet runt

1177

1177, Dygnet runt

Jourhavande medmänniska

Ibland behöver du dela sina upplevelser, sina tankar och känslor med någon som lyssnar. Jourhavande medmänniska är till för dig som söker medmänskligt stöd på natten och nås på 08-702 16 80.

Jourhavande präst

Jourhavande präst är öppen för alla som behöver medmänskligt stöd på natten. Den som svarar har tystnadsplikt och du är anonym. Ring 112 och be att få tala med jourhavande präst.

Giftinformationscentralen

010-45 66 700, Dygnet runt

Minds stödlinjer

Självmordslinjen

Självmordslinjen är tillgänglig via chatt och telefon 90 101 och är för dig som har tankar på att ta ditt liv, eller för dig som har frågor om närstående du har tankar på att ta sitt liv. Du är alltid anonym när du kontaktar oss. Självmordslinjen har öppet dygnet runt, varje dag.

Föräldralinjen

Är du orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet? Ring Föräldratelefonen på 020-85 20 00. Öppet vardagar klockan 10–15 samt torsdagskvällar 19.00–21.00.

Äldrelinjen

Äldrelinjen vänder sig till dig som mår psykiskt dåligt eller längtar efter någon att prata med. Vi har öppet vardagar 8-19 och helger 10-16. Äldrelinjen nås på 020-22 22 33.

Mind Forum

Här diskuteras allt det där som kallas livet. Mind Forum är en trygg plats på nätet där du anonymt kan prata om livet när det känns tufft. Du kan dela med dig, ge och få stöd.

Övriga stödlinjer och organisationer

Anhöriglinjen

Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet. Måndag – tisdag, torsdag – fredag 10.00–12.00, 13.30–15.00. Onsdag 19.00–21.00. Telefonnummer 0200-239 500

Freezonen

Freezonen riktar sig till dig som blivit utsatt för våld. Du är välkommen att söka stöd oavsett könsidentitet, ålder eller vilken typ av brott du blivit utsatt för. Freezonen erbjuder stödchatt som är öppet tisdagar och onsdagar 19.00-21.00.

Någon att tala med

Någon att tala med är en stödlinje som bemannas av volontärer. Du är välkommen att ringa och samtala om vad du vill. Öppet vardagar 18-22. Telefon: 031-711 24 00

Spes

Stödlinje för dig som förlorat någon i självmord. Öppet varje dag 19-22. Telefon: 020-18 18 00

S:t Lukas

Hos S:t Lukas finns terapeuter över hela landet som erbjuder samtalsstöd.

Kyrkans Jourtjänst

Att dela det svåra med någon gör skillnad. Du kan kontakta jourtelefonen eller SOS-brevlådan anonymt. De som svarar är vanliga medmänniskor som har tystnadsplikt och är utbildade att ge känslomässigt stöd i svåra situationer.

Telefon 031–800 650

Om du hellre vill skriva kan du vända dig till SOS-brevlådan och få svar inom senast 72 timmar. Inloggning samt information om öppettider med mera nås på kyrkansjourtjanst.se.

Missbruk, droger och sex

Alkohollinjen

Alkohollinjen finns både för dig som önskar stöd i att förändra dina alkoholvanor och för dig som är orolig för någon annan. Telefon 020-84 44 48.

Anonyma Alkoholister

AA, Anonyma Alkoholister har en jourtelefon dit du kan ringa anonymt och ställa frågor om AA och alkohol. Den är även till för personer som har anhöriga eller vänner som dricker för mycket. De som svarar har erfarenhet av alkoholmissbruk och är nyktra alkoholister. Jourtelefonen är öppen alla dagar året mellan 11.00 -13.00 samt 18.00 -20.00 på tel. 08- 720 38 42

Dopingjouren

Erbjuder hjälp och stöd via 020-546 987

Droghjälpen

Droghjälpen är en plats för alla som berörs av droger. Här finns information, råd och stöd till dig som funderar på dina drogvanor eller är orolig för någon du bryr dig om. Droghjälpen erbjuder stöd via mejl och telefon. 020-91 91 91

Spelfriheten

Erbjuder kostnadsfria självhjälpsmöten för spelare och anhöriga. Erbjuder chatt och telefonstöd dygnet runt. Telefon 08-37 43 00

PrevenTell — Hjälplinjen vid oönskad sexualitet

PrevenTell är en nationell hjälplinje som du kan ringa till om du upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, om du känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa. Samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen. Telefon 020-66 77 88

Barn och unga

BUP

BUP erbjuder psykiatriskt stöd, utredning och behandling för dig som är under 18 år.

BRIS

BRIS har öppet dygnet runt för dig upp till 18 år. Du kan höra av dig om precis vad du vill. Ring 116 111 eller chatta på bris.se.

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en chattjour där barn och ungdomar upp till 25 år kan chatta anonymt om vad som helst.

Killfrågor.se

Killfrågor är en stödchatt som drivs av organisationen MÄN och riktar sig till alla som definierar sig som ung kille mellan 10-20 år. Chatten är öppen 16-17 och 19-21.

Kuling

Kuling är en mötesplats för dig som har en förälder med psykisk sjukdom. Erbjuder stöd i form av chatt, forum och stödgrupper.

Maskrosbarn

Maskrosbarn erbjuder stöd via chatt till dig som har en förälder som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller utsätter dig för våld. Deras stödchatt är öppen mån-fre:14-16 samt sön-tors 20-22.

Tilia

Tilia ger medmänskligt stöd för unga och unga vuxna, oavsett könsidentitet, vart en bor i Sverige, om en upplever sig ha en psykisk ohälsa eller inte. Deras stödchatt är öppen mån-sön 21.00-22.30 samt tors 15.00-16.30.

Trygga Barnen

Trygga Barnen finns för dig som har en förälder med ett missbruk, beroende eller psykisk ohälsa. Snapchat öppen vardagar 9-17 och 20-22 samt helger 14-16. Snapchatnamn: Tryggabarnen

UMO

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.

Ungas jourer

Ungas jourer samlar alla tjejjourer, transjourer, killjourer och ungdomsjourer i Sverige.

Unga Relationer

Unga Relationer ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Chatt öppen varje kväll 20-22.

Kvinnor

Kvinnofridslinjen

Stödtelefon för dig som utsatts för hot eller våld. Närstående är också välkomna att ringa. Den som svarar har tystnadsplikt. Du som ringer kan vara anonym, och samtalet syns inte på telefonräkningen. Telefon 020-50 50 50.

Kvinnors nätverk

Utsätts du för kontroll, begränsningar, hot eller våld av din familj eller din släkt? Kvinnors nätverk erbjuder samtalsstöd. Telefon 08-728 00 55

Somaya

Stödjer kvinnor och barn att ta makten över sina liv från våld och förtryck. Erbjuder samtalsstöd alla vardagar kl 9-22. Telefon 020-81 82 83

Terrafem

Nätverk för kvinnors rätt mot väns våld. Erbjuder samtalsstöd och juristjour på flera olika språk. Telefon 020-52 10 10

Tjejzonen

På Tjejzonen kan du prata med en Storasyster som lyssnar på dig när du känner att du behöver det. Deras stödchatt är öppen mån-tors samt söndag 20-22.

Tris — Tjejers rätt i samhället

Hos Tris kan du få stöd om du känner dig begränsad av din familj eller släkt, eller utsätts för hot eller våld när du försöker göra egna val. De har en nationell jourtelefon som är öppen alla vardagar 9-17. Telefon 0774-40 66 00.

Unizon

Unizon rymmer 130 kvinnojourer och tjejjourer där du kan få stöd och hjälp.

Män

Manscentrum

Kriscentrum för män.

Mansjouren

Erbjuder samtalsstöd och samtalsgrupper. Telefon 08-30 30 20

MÄN

MÄN arbetar för jämställdhet och mot mäns våld.

Under Kevlaret

Hos Under Kevlaret kan du prata om vad som helst, som till exempel ensamhet, break-ups, ångest och prestationsångest, familjeproblem, drogproblem, sex, kärlek. Deras stödchatt är öppen mån-ons samt sön 20-22.

HBTQI

Mind trans

Mind arbetar aktivt med att ge röst åt transpersoner. På vår transportal  har vi samlat krönikor och livsberättelser från dom av oss som identifierar sig utanför cis-normen.

Transformering

RFSL Ungdom sätter trans och könsidentitet i fokus.

Transammans

Nationellt förbund för transpersoner och dess närstående.

RFSL

Linje 59

 

Ätstörningar och självskadebeteende

Frisk & Fri — Riksföreningen mot ätstörningar

Stödjer personer med ätstörningar och dess närstående samt arbetar förebyggande och för en bättre ätstörningsvård. Erbjuder chatt och telefonstöd till både drabbade och närstående.

Shedo

Shedo är till för dig som drabbats av ätstörningar och/eller självskadebeteende. Deras stödchatt är öppen mån-tors samt lör-sön 20-22.

Ätstörningslinjen

Ätstörningslinjen är en nationell stödlinje via Frisk& Fri. Du kan ringa med funderingar kring just ätstörningar. Linjen bemannas av volontärer som själva har tidigare erfarenhet av ätstörningar. Telefon 020-20 80 18

Övergrepp

Brottsofferjouren

Erbjuder stöd till dig som varit utsatt för, eller vittne till, ett brott. Telefon 116 006

Rise

Stödförening för vuxna som utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp som barn. Erbjuder stöd via chatt och telefon. Telefon 08-696 00 95

Storasyster

En ideell organisation som vänder sig till dig som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Erbjuder stöd via chatt.

Vet du fler hjälplinjer som borde finnas med?

Mejla gärna till [email protected]