Ge en gåva

Publikationer

Vi ger ut en tidning om psykisk hälsa samt ett nyhetsmejl. Vi producerar två böcker, Ord Inuti och Att motivera till att vilja leva. Vi ger dessutom ut rapporter om våra verksamheter och tar fram Mind-index, ett mått på psykisk hälsa. Ibland skriver även andra aktörer rapporter om oss.

Boken Att motivera till att vilja leva

Mer om boken

Tidningen Mind

Tidningen Mind

Nyhetsmejl om psykisk (o)hälsa

Prenumerera på nyhetsmejlet