Ge en gåva

Lokala avdelningar för Mind

Mind har lokala avdelningar och/eller lokala föreningar i Halmstad, Göteborg, Skåne och Stockholm, samt snart i Umeå.

Lokala svarargrupper för Självmordslinjen

Mind har en lokala Självmordslinjer i flera orter. Det innebär att det finns en grupp på plats lokalt som svarar på samtal i Självmordslinjen.

Halmstad

Den  lokala avdelningen i Halmstad nås via Lotta Uvenkrans, telefon 076-2176130 eller e-post halmstad@mind.se. Är du intresserad av att vara volontär i Halmstad? Läs mer och anmäl dig här!

Umeå

Mind startar inom kort en lokal avdelning i Umeå. Om du har frågor eller vill vara med och bygga upp avdelningen kontakta gärna pernilla.sjoberg@mind.se. Är du intresserad av att vara volontär i Umeå? Läs mer och anmäl dig här!

Är du intresserad av att starta en lokal avdelning Mind?

Lokalföreningar

Mind har lokalföreningar i Stockholm, Göteborg och Skåne. Lokalföreningarna har samma verksamhetsidé som riksföreningen, dvs. de arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion.

Personer som blir medlemmar i Mind på en ort där det finns en lokalförening blir automatiskt medlemmar i den lokalföreningen.

Stockholm

I Stockholm finns en egen lokalförening, som är en egen juridisk person.

Huvudverksamheten i lokalföreningen är att vara med och driva Minds stödverksamheter Självmordslinjen, Äldretelefonen, Föräldratelefonen och Mind Forum.

Lokalföreningen ordnar också egna informationsträffar om psykisk hälsa och suicidprevention. Lokalföreningen i Stockholm har sina möten på riksföreningens kansli på Wollmar Yxkullsgatan 14 på Söder.

Om du vill engagera dig i lokalföreningen kan du kontakta ordförande Gunnel Torstensson, Gunnel.torstensson@outlook.com, 072-1504095.

E-post: stockholm@mind.se

Göteborg

Lokalföreningen i Göteborg har en svarargrupp som tar emot samtal och chatt till Minds Självmordslinje.

Om du vill engagera dig i lokalföreningen kan du kontakta ordförande Anette Jäderberg, anette.jaderberg@mind.se, telefon 073-699 69 33.

Mind Göteborg finns på Norra Allégatan 7, vid Järntorget i centrala Göteborg.

Mind Göteborg har även en Facebooksida du kan följa.

E-post: goteborg@mind.se

Skåne

Lokalföreningen i Skåne anordnar bl.a. seminarium om psykisk hälsa och medverkar på mässor.

Man planerar att bilda en svarargrupp som kan vara med och ta telefon- och chattsamtal till Minds Självmordslinje.

Om du vill engagera dig i lokalföreningen kan du kontakta ordförande Fredrik Tjulander, mobil 0732-454549.

Mind Skåne har även en egen Facebooksida som du kan följa.

E-post: skane@mind.se