Ge en gåva

Lokala avdelningar för Mind

Mind har lokala avdelningar och/eller lokala föreningar i Halmstad, Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå.

Minds lokala svarargrupper för Självmordslinjen

Mind har en lokala Självmordslinjer i flera orter. Det innebär att det finns en grupp på plats lokalt som svarar på samtal i Självmordslinjen.

Stockholm

I Stockholm finns vår största svarargrupp. Vill du veta mer om hur det är att vara volontär kan du läsa mer här!

Du kan även mejla volontar@mind.se

Göteborg

Sedan 2016 finns en svarargrupp även i Göteborg. Vill du veta mer om hur det är att vara volontär kan du läsa mer här!

Du kan även mejla goteborg@mind.se

Halmstad

Den  lokala avdelningen i Halmstad startade i september 2017. Är du intresserad av att vara volontär i Halmstad? Läs mer och anmäl dig här!

Du kan även mejla halmstad@mind.se.

Malmö

Sedan december 2017 finns en lokal svarargrupp även i Malmö. Är du intresserad av att vara volontär i Malmö? Läs mer och anmäl dig här!

Du kan även mejla verksamhetsledare Maria Lindskog helen.thoren@mind.se

Umeå

I februari 2018 har Minds lokala avdelning öppnat i Umeå.  Är du intresserad av att vara volontär i Umeå? Läs mer och anmäl dig här!

Du kan även mejla verksamhetsledare Lisa Wendby lisa.wendby@mind.se

 

Lokalföreningar

Mind har en lokalförening i Skåne. Lokalföreningen har samma verksamhetsidé som riksföreningen, det vill säga de arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion.

Personer som blir medlemmar i Mind på en ort där det finns en lokalförening blir automatiskt medlemmar i den lokalföreningen.

Skåne

Lokalföreningen i Skåne anordnar bland annat seminarium om psykisk hälsa och medverkar på mässor.

Om du vill engagera dig i lokalföreningen kan du kontakta oss via mejl: skane@mind.se

Mind Skåne har även en egen Facebooksida som du kan följa.