Startsida Mind Minds logotyp i orange.

Hur blir jag moderator/volontär?

Vad är Mind stödforum för något?

Det är Sveriges första modererade stödforum på nätet som handlar om psykisk ohälsa. Forumet baseras på peer support och det är helt byggt med input och önskemål från referensgrupper.

Vem finansierar?

Idag är arvsfonden finansiär. Dock behöver vi mer medel och vill du som privatperson eller företag sponsra oss är du välkommen att höra av dig.

Varför behövs stödforumet?

För att psykisk ohälsa är ett snabbt växande samhällsproblem. Det finns gott om forskning som visar att peer-support är en väl fungerande metod. Här kan man både få och ge råd och stöd samt utbyta erfarenheter dygnet runt i en säker miljö eftersom det är modererat.

Hur ska den fungera rent praktiskt?

Man loggar in anonymt och där kan du chatta enskilt eller i grupp med andra med samma eller helt annan erfarenhet, samt hitta olika typer av information och funktioner som kan vara behjälpliga.

Syftet är att ha en hoppfull positiv ton, även om man självklart kan prata om tuffa ämnen och svåra perioder i livet, men det är meningen att det skall vara konstruktivt.

Vi vet att man kan ta sig ur dessa perioder, att det går att få hjälp och att det går att få ett gott liv även om man har kroniska psykiska sjukdomar.

Här kan man få hjälp att hitta sin egen väg dit, och inte vara ensam i den processen.

Moderatorernas funktion är att se till det är säkert och följer sitt syfte genom att till exempel ingripa vid självmordshot, trakasserier eller destruktiva dialoger.

När startar den?

Beräknat lanseringsdatum är 12 april.

Vilka är det som ska är tänkta att höra av sig?

Alla, – precis alla är välkomna när livet känns tungt.

Hur kommer ni bevaka och skydda trådarna?

Genom tydliga regler kring förhållningssätt på sighten och genom moderatorer som ser till att dessa följs genom att kunna ingripa direkt.

Hur kommer ni att bemanna, följa vad som sägs? Personal?

Genom moderatorer. Vi tittar just nu på ett hållbart system för det. Vill du vara moderator är du välkommen att fylla i ansökan.

Kommer ni att ta bort, censurera?

Ja, saker som destruktiva eller kränkande inlägg, självmordshot och känsliga bilder och dylikt kommer att plockas bort.

Vilka regler gäller för att finnas där?

Att man respekterar andra. Att man inte dömer. Att samtalen är konstruktiva och att alla är välkomna.

Hur skyddat är forumet från nätintrång eller att personer kan spåras?

Det här är en av våra största prioriteter. Säkerheten kommer att vara helt central.

Eftersom Mind bygger hela plattformen från början är vi också ägare till den information som den innehåller vilket gör att vi kan sätta regler som vi vet att vi kan följa.

Det ger ett större skydd för användarna jämfört med andra sajter som exempelvis ägs av stora bolag.

Hur många besökare räknar ni med att få?

Vi hoppas att detta blir en av Sveriges största sajter inom psykisk ohälsa.

Hur svarar ni, går in , om någon skriver att den ska ta sitt liv?

Då hänvisar vi till Självmordslinjen, som också ägs och drivs av Mind, där man dygnet runt kan ringa eller chatta för att få den typen av stöd.

Kommer man att kunna lägga upp film, videos?

Nej. Inte som det ser ut just nu.

Varför är det viktigt att prata om psykisk ohälsa?

För att det är mer normalt att vara drabbad av psykisk ohälsa än att inte vara det, och när man inte pratar om det får man uppfattningen att man är ensam.

Samtidigt vet vi att om man pratar om det blir det lättare att leva med. Ångesten släpper och självmordsrisken minskar.

Tycker ni inte att vården räcker till?

Vården är oftast fantastisk, men vi har en helt annan uppgift och vår verksamhet varken konkurrerar med eller ersätter vården. Vi är ett komplement, och alla komplement behövs. Psykisk ohälsa är ett av vårt samhälles största utmaningar och alla insatser behövs.

Vad är er uppgift?

Att vara en trygg och säker plattform där man anonymt kan möta andra i med olika erfarenhet av psykisk ohälsa och i olika stadier i processen, där du både kan ge och få stöd. Vi har en bred bas i empirisk forskning och kunskap och kan därför även erbjuda andra funktioner och information som våra referensgrupper efterfrågat.

Vilken är er största utmaning?

Att psykisk ohälsa är så skamfyllt och stigmatiserat att få vågar prata om det överhuvudtaget parallellt med att kunskapen kring vad psykisk ohälsa överhuvudtaget är och att det sällan betyder att man inte kan ha ett fullgott liv eller vara en del av samhället.

Det gör att det är svårt att nå människor som drabbas. Man vill inte prata om det för att man är rädd att man har för mycket att förlora, eftersom okunskapen och fördomarna om psykisk ohälsa är många.

Borde inte de som går in på stödforumet ha kontakt med proffs inom psykiatrin?

Om vi får användare som på ett ungefär motsvarar rikssnittet för drabbade av psykisk ohälsa så kommer en del av dessa redan ha ett sådant stöd också. Och det behöver man också om man mår dåligt, för det finns bra våd och det går att få hjälp. Vi är ett komplement. Ju snabbare och mer hjälp man får, desto kortare sjukdomstid, och desto större chans till ett fullgott liv. Vi erbjuder något som vården generellt inte tillhandahåller. Och alla delar behövs.

Vad är målet med stödforumet?

På individnivå: Att så många som möjligt hittar in och inser att psykisk ohälsa är enormt vanligt, att man mår bättre av att prata om det och att ens egna erfarenheter kan hjälpa andra, så att man i ett tidigt skede vågar prata om hur man mår och kan få rätt stöd och hjälp.

På samhällsnivå: Att omnormera psykisk ohälsa. Det största problemet med psykisk ohälsa är inte bara hur det drabbar individen, det är alla de negativa värden och de fördomar som finns kring begreppet vilket gör det svårare att både prata om det, söka hjälp i tid och att sedan få rätt stöd.

Vad är Peer Support?

Peer Support handlar om att personer i samma situation hjälper varandra genom information, råd och stöd på lika villkor. Det kan handla om ett utbyte av praktisk information och tips men även mera personliga erfarenheter och insikter. Peer Support är ingen terapiform.

Peer Support består av två begrepp: Role Modeling och Empowerment. Peer Support innebär rådgivning och stöd på lika villkor vilket förutsätter att man möter den andra personen som en resurs.

Det innebär också att det främsta verktyget man använder för att delta är egna erfarenheter. I det här sammanhanget är det erfarenheter av psykisk ohälsa. Peer Support används ofta inom brukarrörelser av olika slag.

Har du egna erfarenheter kan du dela och bidra och på så vis byter man erfarenheter och delar ett sammanhang där alla har samma typ av erfarenhet. Känner man igen sig i någon annans historia är möjligheten också att man ser varandra som förebilder. ”Kan hen kan kanske även jag”.

Den engelska termen för detta är Role Modelling – förebilder. Och förebilder i form av en annan person som delar samma erfarenhet eller utanförskap som jag har tenderar att ha mycket starkare effekt än samma typ av råd av en läkare eller annan auktoritet.

Empowerment kan översättas med att ge sig själv och varandra makt. Att få höra hur andra med samma eller liknande problematik som jag står i, har kommit framåt eller löst sin situation ger hopp, att man inte är ensam och att det finns valmöjligheter.

Det visar att det finns vägar att förbättra sin situation, och det innebär egenmakt. Makt över sin egen situation. Ofta handlar Peer Support av råd och stöd av en mycket praktiskt karaktär.