Krönikor Skola

När alla pratar ett språk du inte förstår

En skola för alla heter det så fint i Sverige. Försök förstå hur det skulle vara för dig om det istället hette...