Krönikor Ätstörningar

"Att få vara allt en är" - en krönika av Nicole Wolpher från SHEDO

Parallellt med de delar av oss som lider finns de friska bitarna där, alltid. Även när vi inte själva ser dem.