Psykisk hälsa & arbetsliv – Mind
Ge en gåva
Krönikor Psykisk hälsa & arbetsliv

Fler bör få tillgång till psykologhjälp då den psykiska ohälsan ökar

Coronapandemin har fått märkbara effekter på den psykiska ohälsan i samhället - och i förlängningen även på behovet av psykologer. Fler skolpsykologer...
Krönikor Psykisk hälsa & arbetsliv

Utmaningen är att skapa struktur på hemarbetet

Under sensommaren kom Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer inför hösten. Vi ska fortsätta arbeta hemma så mycket det går - ända fram till jul....