Pressmeddelanden

Äldrelinjen ska hjälpa isolerade äldre genom Coronakrisen

Som en skyddsåtgärd kopplat till pandemin av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten rekommenderat alla som är över 70 år att isolera sig i sina...
Pressmeddelanden

Initiativet Stör Döden går ut för att bryta tystnaden om mäns självmord

Förra året tog 1 082 pojkar och män sina liv, det är tre pojkar och män varje dag. Därför är självmord fortsatt...
Pressmeddelanden

Unga rustas för livet

Mind och Studieförbundet Bilda har inlett ett samarbete för att stärka ungdomars beredskap att möta psykisk ohälsa. Unga uppger idag att de...
Pressmeddelanden

Mind och Blomsterboda i långsiktigt samarbete

Psykisk ohälsa är en av vår tids stora folkhälsoproblem och självmord är den vanligaste dödsorsaken bland svenskar som ännu inte fyllt 44...
Pressmeddelanden

Ann Söderlund gör filmer för Minds Föräldralinje

BRIS rapport 2019:1 visar att det överlägset vanligaste ämnet som barn och unga kontaktar dem om är psykisk ohälsa. BRIS uppger också...
Pressmeddelanden

Närstående till personer som tagit sitt liv berättar om gåvan de aldrig hann ge

I årets julkampanj lyfter den ideella föreningen Mind berättelser från närstående till personer som tagit sitt liv. Syftet är att driva insamling...