Refugee Line

Refugee Line är till för dig som har flytt krig, konflikt eller katastrof och befinner dig i Sverige. Med oss kan du tala om hur du mår och få stöd att må bättre. Du når oss på telefon 020-150 110 söndag, måndag och torsdag klockan 18–21. Om du ringer från en utländsk mobiloperatör kan du ringa +46 10 140 01 10. Linjen erbjuder stöd på ukrainska och ryska.

Du är anonym

Din anonymitet och integritet är viktig för oss. När du hör av dig till Refugee Line är du anonym. Vi ser inte ditt telefonnummer när du ringer in till oss och volontären som tar emot samtalet berättar inte sitt namn för dig när du ringer in. 

Volontärerna utför ett frivilligt arbete och det är inte okej att utsätta oss för någon form av kränkning, vare sig i form av ilska, hot eller sexuella anspelningar. 

Ibland medverkar vi i olika forskningsprojekt vid väl etablerade universitet, då avkodar vi alla samtal från personliga detaljer, så att det inte framgår någon information som innebär att du kan identifieras.

Vi som svarar

Linjen bemannas av psykologer och andra med professionell erfarenhet av samtal. Flera av hjälplinjens volontärer har sitt ursprung i Ukraina och kan erbjuda stöd på ukrainska och ryska. Linjen är öppen för alla med upplevelser av krig och flykt.

Om samtalen

Krig och traumatiska upplevelser orsakar smärta, men med stöd kan det kännas bättre. Genom stödjande samtal kan du få andrum i det som är svårt. Refugee Line är till för dig som flytt från krig, konflikt eller katastrof, som befinner dig i Sverige och som vill prata med någon om hur du mår.

Linjen är öppen för alla som flytt och som befinner sig i Sverige. Mot bakgrund av det pågående kriget i Ukraina erbjuder vi stöd på ukrainska och ryska på söndagar, måndagar och torsdagar. 

Mind står för samtalskostnaderna.

Vilka vi är

Mind är en ideell organisation som främjar psykiskt välbefinnande genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och driva påverkansarbete. Vi är religiöst och partipolitiskt obundna. Vi ersätter inte vården, utan kompletterar den. Mind driver stödlinjerna Livslinjen, Självmordslinjen, Äldrelinjen, Föräldralinjen, Refugee Line och Mind Forum. Mind arbetar för ett samhälle som främjar psykiskt välbefinnande. Ett samhälle där människor med psykiska besvär och psykiatriska diagnoser blir respekterade, får det stöd de behöver och där ingen tar sitt liv.  

Samarbete med nätverket Psykologer för Ukraina (PFU)

Mind startar stödlinjen i samarbete med det ideella nätverket Psykologer för Ukraina (PFU). Nätverket bildades för att samla psykologer till stöd för personer som flytt i samband med Rysslands krig mot Ukraina. PFU startades av leg. psykologerna Jelena Röshoff Qvarnström och Helena Cloodt, som driver nätverket tillsammans med psykologstudenterna Gustav Almelöv, Olivia Wideroth och Paulina Nordebrand.  

PFU består av legitimerade psykologer och psykologstudenter som genomfört minst halva sin utbildning. Flera från nätverket arbetar som volontärer och tar emot samtal som kommer in till linjen. 

PFU samarbetar med Psykologförbundet för att samla och engagera ukrainska psykologer som flytt till Sverige. PFU förmedlar även kontakt mellan stödsökande och psykologer som arbetar ideellt runt om i Sverige.  

De dagar som linjen har öppet på ukrainska tas samtalen emot både av volontärer från PFU och av ukrainska psykologer.

Mer information om PFU finns på psykologerforukraina.se

Annat stöd

Det stöd vi ger handlar om ditt psykiska mående. Om du vill ha stöd för annat som påverkar din situation eller om du har svårt att komma fram kan du använda dessa länkar:

Tips och stöd för psykisk hälsa i kristid (Uppdrag psykisk hälsa, SKR)

Hantera en kris (Psykologer för Ukraina)

Migrationsverket

Frågor och svar om Refugee Line

Kan jag ringa till Refugee Line från ett annat land?
Du kan endast ringa till Refugee Line om du befinner dig i Sverige. 
Varför har ni öppet vissa dagar på ukrainska?
Till Refugee Line kan alla ringa som har flytt från krig, konflikter och katastrofer och vill prata med någon om sitt psykiska mående. Just nu erbjuder vi stöd på ukrainska och ryska eftersom vi vet att många flytt från kriget i Ukraina till Sverige och är i behov av stöd. 
Vad kostar det att ringa till Refugee Line?

Ringer du till Refugee Line med ett svenskt abonnemang är samtalen gratis, utöver din telefonoperatörs öppningsavgift (en markering). Mind står för resten av kostnaden av samtalet. Har du ett utländskt abonnemang är samtalskostnaden per minut enligt ditt avtal med din telefonoperatör.

Varför får jag inte prata med samma person när jag ringer igen?
Minds volontärer är anonyma. De berättar därför inte sitt namn för dig när du ringer in. Du ska få ett stödjande samtal som känns bra för dig med vem du än pratar med när du ringer till oss.

Mind finansieras av gåvor och bidrag, bl.a. från: