Mind genomför just nu ett projekt för att förbättra och kvalitetssäkra chattsamtalen i våra stödlinjer; Självmordslinjen och Livslinjen. Med hjälp av avancerad datateknik, så kallas artificiell intelligens, analyseras samtalen och de stödsökande får svara på frågor om sitt mående före och efter chattsamtalen. Projektet utgår ifrån behovet hos stödsökande och insikterna används för att utveckla och kvalitetssäkra stödet som ges

Vad innebär det att vara med?
Före och efter chatten kommer den som söker stöd att tillfrågas om man kan tänka sig att svara på några frågor om sitt mående med beskrivande ord. Att delta är frivilligt.
All information avidentifieras för att skydda deltagarnas anonymitet.

Projektet finansieras av Vinnova, som är Sveriges innovationsmyndighet.