Ge en gåva

Rapporter

Inom ramen för Minds kunskapsspridande arbete tar vi årligen fram olika rapporter. Vi bedriver ingen egen forskning, men arbetar med att sprida kunskap om det aktuella forskningsläget för olika teman eller att informera om våra egna erfarenheter från våra stödverksamheter.

Relaterat innehåll

ChroniclesPsykiska diagnoser och besvär

Hur den synlige görs osynlig

Vid 24 års ålder mådde hon väldigt dåligt, på ett sätt som hon aldrig tidigare...

Herdis Molinders blogg

Ossian, 5

Vi var på sommarön i påsktider. På skärtorsdagen var det familjegudstjänst i kyrkan. Alla barnen...

ChroniclesPsykisk hälsa och ohälsa

Styrkorna och utmaningarna med att vara multikulturell i Sverige idag

34 procent motsvarar andelen personer i Sverige som är utlandsfödda eller har en eller två...