Ge en gåva

Mind söker Engagemangschef

Vill du jobba med att förebygga psykisk ohälsa och självmord genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion, då tycker vi att du skall söka denna tjänst.

Om oss:

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa, och som har funnits sedan 1931 som har växt i storlek och omsättning de senaste åren. Vi förebygger psykisk ohälsa och självmord genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion. Mind är känt för att ta ställning för ett mänskligare samhälle. Vi strävar efter ett tankeledarskap och att nå ut brett med kunskap på ett innovativt sätt för att främja psykisk hälsa hos hela befolkningen.

Vi sprider medmänsklighet genom våra stödverksamheter: Självmordslinjen, Äldrelinjen, Föräldralinjen och Mind Forum. I dessa verksamheter arbetar ca 800 volontärer ideellt. Vi är en välkänd och tongivande aktör som ger röst åt de som har psykiska besvär och sjukdomar genom vårt påverkansarbete för att de ska få det stöd de behöver och må bra. Vi är en inspirerande organisation att jobba för och allt vi gör kännetecknas av mod, respekt och tillit.

Om tjänsten

Att ansvara för engagemang för Mind innebär att ansvara för kommunikation, marknadsföring och insamling. Med andra ord få fler att känna engagemang för Minds viktiga arbete. Till din hjälp har du ca 5 – 7 medarbetare som du ska få att växa och leverera på topp. Teamet är ansvarigt för insamling samt att producera och projektleda kommunikation i alla våra kanaler. Vi behöver en trygg ledare som tillsammans med teamet kan strukturera upp arbetet, tydliggöra riktningen och säkerställa att vi använder kanaler och plattformar som tjänar våra mål och få kompetenta medarbetare att växa och nå sin fulla potential.

Mind arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och inte tar sitt liv. Detta sker förutom ovanstående plattformar även med hjälp av opinion och kommunikation i en mängd olika former.

För att lyckas i tjänsten bör du ha en strategisk kompetens i hur man som organisation når ut med sitt budskap.

Du ansvarar för marknadsföring, insamling och den interna och externa kommunikationen samt Minds varumärke. Engagemangschefen ingår i Minds ledningsgrupp och rapporterar direkt till generalsekreteraren.

Mind har de senaste åren lyckats växa som organisation, stärkt sitt varumärke och väckt intresse och opinion för sina frågor. Detta är bara början, för att lyckas med sin viktiga verksamhet behöver vi fler som stödjer oss, både i våra frågor och som givare. För detta krävs engagemang.

För att lyckas i denna roll har du erfarenhet av:

·      Leda och engagera ett team

·      Organisationsutveckling och förändringsarbete

·      Strategiskt kommunikationsarbete

·      Marknadsföring

·      Kommunikation

·      Insamling/försäljning

·      Ledningsgruppsarbete

·      Kunskap kring samtliga kommunikationsformer, digitala såväl som analoga

  Huvudsakliga ansvarsområden:

·      Leda arbetet på engagemangsavdelningen både med kommunikation och insamling

·      Att i nära samarbete med medarbetarna på avdelningen ta fram inriktning och budskap för Minds externa kommunikation samt optimera närvaron på sociala medier

·      Samordna aktiviteter inom Mind så att det både leder till ökade intäkter och ökat engagemang kring Minds frågor

·      Att planera och genomföra strategiskt påverkans- och opinionsarbete

·      Att samordna så att kommunikation och insamling stärker varandra

·      Att utveckla den interna kommunikationen

·      Att ständigt mäta och utvärdera resultaten när det gäller såväl intern som extern kommunikation

Tjänsten är på heltid och du kommer att arbeta vid Minds huvudkontor på Karlavägen i Stockholm. Resor inom Sverige ingår i tjänsten.

Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi kommer att intervjua löpande.

För ytterligare information, kontakta generalsekreterare Karin Schulz via mail [email protected]

Mind är medlemmar Giva Sverige och följer deras kvalitetskod samt är innehavare av 90-konto via Svensk insamlingskontroll.

I den här rekryteringen samarbetar vi med Stardust Search. Välkommen att registrera din ansökan här.