Ge en gåva

تعرض جنسی

اگر با فردی با وجود مخالفتش رفتاری جنسی صورت گیرد آن کار تعرض نام دارد. خیلی عادی است که یک قربانی تعرض جنسی احساس  گناه و  شرم کند اما مهم اینست که جرات داشت و در این باره حرف زد تا بتوان به زندگی عادی ادامه داد.  

 

تعرض جنسی چیست؟

تعرض جنسی به این معنی است که یک یا چند تن بخود اجازه می­دهند فردی را در معرض رفتار  تحقیرآمیز جنسی قرار دهند. این کار میتواند هم بصورت فیزیکی و هم بصورت روانی انجام گیرد و تنها فردی که به او تعرض صورت گرفته میتواند تعیین کند که چه کاری پذیرفتنی و چه کاری نپذیرفتنی بوده است.

تعرض فیزیکی میتواند بشکل تجاوز جنسی به فردی و یا واداشتن او به ارضای جنسی متجاوز باشد. تعرض فیزیکی همچنین میتواند بصورت نوازش­هایی باشد که شما اجازه آن را نداده­اید. یک تعرض روانی میتواند بصورت اظهار نظرهای آلوده به تعابیر جنسی یا واداشتن فرد به تماشای تولیدات پورنوگرافیک یا هرزه نگارانه یا تماشای اعمال جنسی فرد دیگری باشد.

معاشرت جنسی با فرد زیر ۱۵ سال همیشه غیر قانونی است. تعرض جنسی میتواند یکبار یا به دفعات صورت بگیرد و فرد متجاوز اغلب از موقعیت برتر خود برای اینکار استفاده میکند. اغلب چنین است که کودکان و نوجوانان در معرض تعرض یکی از والدین خود، یا یکی از خویشاوندان، آموزگار خود و یا همسایه قرار میگیرند که از ناآگاهی های کودک برای اهداف خود استفاده میکنند. نمونه دیگر از سوء استفاده از موقعیت خود، بدون در نظر گرفتن سن و سال، ضعف جسمانی قربانی و یا مست بودن، بیمار بودن یا کم توانی او میتواند باشد. برخی از متجاوزان آگاهانه یک رابطه احساسی مثبت با کودک برقرار میکنند که بعد از آن استفاده میشود.

نمیشود از ظاهر کسی تشخیص داد که آن فرد قادر به تعرض جنسی است. شایع­ترین حالت اینست که شریک زندگی کسی از خطوط قرمز عبور میکند و تعرض واقع میشود. در این حالت حتی تهدید و خشونت نیز رایج است.

تعرض جنسی بر زندگی چه تاثیری دارد؟

تعرض جنسی در وهله اول به فردی که مورد تعرض قرار گرفته آسیب روانی میزند. این رویداد میتواند بطور عمیقی در روان انسان نفوذ کرده و موجب گردد که فرد احساس احترام کمتری نسبت به خود کند و برای اعتماد کردن به دیگران مشکل داشته باشد.

بسیاری از این احساس گناه رنج میبرند که آنطوری که باید نه نگفتند و از این رو خود را مقصر برای آن تعرض میدانند. اگر چنین احساسی وجود دارد به این معنی نیست که که اینگونه بوده است. صرفنظر از اینکه چه احساساتی یا افکاری بعد از تعرض پدیدار میشود همیشه تقصیر، تقصیر متجاوز است.

بسیاری از افراد از اینکه چنین تعرضی نسبت به آنان صورت گرفته احساس شرم میکنند و برایشان مشکل است که درباره آن رویداد حرف بزنند. این سخن نگفتن منجر به این میشود که احساس تنهایی به انسان دست بدهد و نسبت به آنچه که رخ داده است احساس تردید و شک کند. فرد ممکن است دچار نگرانی، اضطراب، اندوه، استرس، بیخوابی، خشم شود و به فکر خودکشی بیافتد. برای برخی این عوارض ممکن است بسرعت ظاهر شود و برای برخی دیگر زمانی دراز طول بکشد.

میشود که حال آدم بهتر شود؟

با وجودی که تعرض جنسی میتواند سبب دردهای روحی بزرگی شده و عمیقا در رو ح و روان انسان تاثیر بگذارد، روشهایی برای رهایی از این عوارض هست. بدست گرفتن کنترل زندگی خود ممکن است. بازگو کردن آنچه که رخ داده و باور کردن گفته ها از سوی مخاطب میتواند موجب شود که انسان خود را کمتر تنها احساس کند. کسی را که به او اعتماد دارید انتخاب کنید و یا با فردی غیر آشنا مانند روانشناس یا  مشاور امور اجتماعی تماس بگبرید.

اگر کسی هم اکنون در وضعیتی باشد که به او تعرض جنسی میشود، برای او به مراتب دشوارتر خواهد بود که جرات کند از آن حرف بزند. اگر فردی تهدیدی نسبت به خود احساس میکند میتواند بصورت ناشناس تفاضای تماس و حرف زدن بکند.

از کجا میتوان کمک گرفت؟

اگر شما یا فردی در اطراف شما برای این گمانید که بشما تعرض شده است ، میتوانید با درمانگاه یا بخش اورژانس تماس بگیرید. همچنین در سراسر سوئد کشیک زنان و دختران هست. اگر تعرض نسبت به کودکی صورت گرفته، باید به اداره تامین اجتماعی socialtjänsten مراجعه کرد.