Ge en gåva

بحران و واکنش به بحران

دچار بحران شدن امری عادی و انسانی است ، اگرچه می تواند دردناک باشد و چنین احساس شود که باعث می شود انسان تسلط بر زندگی خود را ازدست بدهد. در این موارد، واکنش به بحران می تواند به عدم سلامت روانی بیانجامد.  

 

بحران چیست؟

بحران را می توان دوران پراز مشکلی در زندگی انسان توصیف کرد که  در نتیجه‌ی یک یا چند رویداد خطیر آغاز می شود.  عوامل آن  ممکن است از دست دادن چیزی یا کسی یا تغییرات بزرگی در زندگی   به شکل رویدادهایی ناگهانی  مانند فاجعه ای طبیعی یا سوانح جدی یا عمل تروریستی  باشد. مشکلات درازمدتی مانند  مشکلات مربوط به کار، امور مالی، جدایی ها یا  اطلاع یافتن از بیماری خود نیز می تواند باعث بروز بحران شود.

قرارگرفتن در برابر خواسته ها و الزاماتی نیز که  احساس شود  انجام آنها خارج از توان است می تواند به بحران بیانجامد. این پدیده را بحران تغییر می نامند که می تواند باعث شود که انسان احساس کند تسلط بر خود را از دست داده است و نمی داند چه هویتی دارد و چه می خواهد. برای نمونه وقتی که آخرین فرزند هم از خانه می رود یا وقتیکه خواسته ای که امیدوار به تحقق آن در سن معینی بوده ایم، تحقق نمی یابد. بحران می‌تواند  درپی حوادثی مثبت مانند ازدواج و صاحب  فرزند شدن نیز به وجود آید.

واکنش به بحران چه تاثیری برزندگی می تواند داشته باشد؟

انسان ‌ها، بسته به حساسیت و تجربه‌های پیشین، واکنش‌های متفاوتی در برابر بحران ها نشان می دهند. احساس اضطراب، نگرانی، خستگی و مشکل خواب حالاتی معمولی در این موارد است. احساس نومیدی، تنهایی، تهی بودن و طردشدگی  نیز ممکن است به وجود آید. این حالت، حالتی نورمال است و نباید بیماری شمرده شود.

در موارد بحرانی اهمیت دارد که  به خودمان اجازه داشتن احساسات بدهیم و همه چیز را در درون خود نگاه نداریم. بسیاری می توانند بحران را با کمک نزدیکان خود از سر بگذرانند، اما در مواردی استثنایی، بحران‌ به عدم سلامت روانی جدی و بیماری هایی مانند اختلال ناسازگاری و اختلال استرس پس از ضایعه ( پی تی اس دی) می‌انجامد.

آیا بهبود ممکن است؟

اختلال ناسازگاری زمانی به عنوان بیماری تشخییص داده شناخته می شود که دیگر دیاگنوزها بتوانند منتفی باشند. در این بیماری، نگرانی، اضطراب یا حالت افسردگی مسلط است. این اختلال همچنین می تواند به تغییر رفتار بیانجامد. اختلال ناسازگاری خطر خودکشی را بویژه برای نوجوانان افزایش می‌دهد.

اختلال ناسازگاری قابلیت معالجه خوبی نشان می دهد و معالجه ی هرچه زودتر انجام گیرد خطر عدم سلامت روانی در آینده نیز کمتر خواهد بود. مشکل در این است که تعیین  مرز میان  واکنش به اصطلاح نورمال  و اختلال ناسازگاری آسان نیست. به این دلیل بسیاری مشمول این دیاگنوز نمی‌شوند.

در موارد نیاز به کمک بیشتر یا ظن وجود عدم سلامت روانی پس از یک بحران می توانید با مرکز درمانی تماس بگیرید. برای نوجوانان مرکز بهداشت مدرسه یا درمانگاه نوجوانان نیز برای مراجعه در دسترس است. در صورت علایم نگران کننده ی بیماری، برای نمونه انگیزه های آنی خودکشی، مراجعه به  نهاد روانپزشکی سرپایی یا نهاد روانپزشکی کودکان و نوجوانان، BUP، توصیه می‌شود.

معالجه در موارد بحران و واکنش به بحران

اقدامات درمانی در موارد بحران می تواند مداخله ی ضد بحران یا روان‌درمانی باشد. مداخله‌ی ضد بحران مطلوب، آغاز کردن سریع مراقبت، کمک برای بسیج شبکه‌‌ی اجتماعی، ایجاد تفاهم در باره‌ی رخداد مورد نظر، تشخیص مسئله و حل آن  و نیز پشتیبانی و تشویق است. درمان کوتاه مدت بوسیله دارو می تواند در موارد بدخوابی سودمند باشد.