Ge en gåva

دادهها صفحهی فرود NPF

دیاگنوزهای روانپزشکی عصبی

در اینجا داده‌هایی در زمینه‌ی چندین دیاگنوز‌ روانپزشکی عصبی وجود دارد که در DSM-5, Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th ed.، درج شده است. DSM-5 ابزار اندازه گیری مورد استفاده روانپزشکان برای تشخیص اختلالات است. زیر برگه دیاگنوزهای روانی، Psykiska diagnoser، دیاگنوزهایی غیر از دیاگنوزهای روانپزشکی عصبی نیز موجود است. شما همچنین داده‌هایی را در مورد حالات و مفاهیم مربوط که دارای معیارهایی ویژه نیستند اما ممکن است بر سلامت روانی تاثیرگذار باشند می­یابید. حالات مربوط ممکن است برای نمونه تعرض، اندوه و بحران باشد.