Ge en gåva

Minds nyhetsbrev om psykisk hälsa

Minds nyhetsbrev kommer ut varannan vecka och sammanfattar det viktigaste som hänt inom området psykisk hälsa.

NyhetsmejlNyhetsbrevet kommer ut c:a 27 gånger per år, en gång varannan vecka med uppehåll under sommarsemestrar samt jul. Brevet innehåller aktuell information om forskning, politiska beslut och litteratur inom området psykisk hälsa. Du får även inbjudningar till seminarier och konferenser som vi anordnar.

Information, inbjudningar och erbjudanden från Mind

Detta mejlutskick kommer max två gånger i månaden och innehåller information, inbjudningar och erbjudanden från Mind, t.ex.:

  • Inbjudningar till konferenser, seminarier och utbildningar
  • Inbjudningar till andra sorters events, t.ex. biovisningar och konserter
  • Nyheter om Mind
  • Förfrågningar när vi har särskilda behov, t.ex. hjälp med att sprida information.

Arkiv för Minds äldre nyhetsbrev

Prenumerera