Startsida Mind Minds logotyp i orange.

Om att vara volontär i Mind

Att vara volontär hos Mind är ett viktigt uppdrag. Det är ett roligt och meningsfullt arbete, men det innebär också att du möter människor med ett stort lidande. Som volontär i våra stödverksamheter får du möjlighet att prata om det som är viktigt, på riktigt.

Vi är väldigt måna om våra volontärer som dels går igenom en ingående rekryteringsprocess och dels en grundlig utbildning i såväl teori som metod.

Under volontärarbetets gång tillhandahåller vi löpande handledning och fortbildning. Du omfattas även av en volontärförsäkring.

Alla våra volontärer får:

  • Ett kostnadsfritt medlemskap i Mind (frivilligt)
  • Tidningen Mind, med fyra nummer/år
  • Du deltar i våra konferenser och seminarier utan kostnad eller till reducerat pris
  • Tillgång till Minds Bibliotek.

Om du arbetat i ett år eller mer, kan vi även ställa upp som referenser till arbetsgivare.

Frågor

Om du har frågor om att vara volontär i Mind, ring eller mejla till Johanna Nordin, verksamhetsansvarig. Mejl: johanna.nordin@mind.se tel: 076-000 08 92.