Startsida Mind Minds logotyp i orange.

Om att vara volontär i Mind

Att vara volontär hos Mind är ett viktigt uppdrag. Det är ett roligt och meningsfullt arbete, men det innebär också att du möter människor med ett stort lidande.

Vi är därför väldigt måna om våra volontärer som dels går igenom en ingående rekryteringsprocess och dels en grundlig utbildning i såväl teori som metod.

Under volontärarbetets gång tillhandahåller vi löpande handledning och fortbildning.

Alla våra volontärer får:

  • Ett kostnadsfritt medlemskap i Mind (frivilligt)
  • Tidskriften Mind – Psykisk Hälsa med fyra nummer/år
  • Du deltar i våra konferenser och seminarier utan kostnad eller till reducerat pris
  • Tillgång till Minds Bibliotek.

Frågor

Om du har frågor om att vara volontär i Mind, ring eller mejla till Johanna Nordin, verksamhetsansvarig. Mejl: johanna.nordin@mind.se tel: 076-000 08 92.