Valberedningen föreslår styrelsemedlemmar till årsmötet
Ge en gåva

Valberedningen

Årsmötet tillsätter styrelsen efter förslag från valberedningen. Valberedningens ledamöter 2020-2021 är: