Hur mår vi psykiskt - egentligen? (2021) – Mind
Ge en gåva

Hur mår vi psykiskt – egentligen? (2021)

Mind temperaturmätning över den psykiska hälsan i Sverige 2021

Mind presenterar med denna rapport sin första temperaturmätning över den psykiska hälsan i Sverige. Målet är att återkommande sammanställa och tillgängliggöra data som beskriver utvecklingen av den psykiska hälsan och bidra till en bättre överblick och förståelse av bakomliggande faktorer med hjälp av vårddata, folkhälsoundersökningar och utvalda risk- och skyddsfaktorer. Rapporten bygger på 35 nyckeltal som ger en bred bild av hur befolkningen mår och hur det står till med några av den psykiska hälsans viktigaste risk- och skyddsfaktorer. Vår förhoppning är att denna sammanställning kan hjälpa oss att förstå utvecklingens riktning och skapa en diskussion kring orsakerna.

Pdf för nedladdning

Kortversion för nedladdning

 

I samband med att rapporten släpptes den 27 oktober 2021 arrangerade Mind ett seminarium där överläkare Josef Milerad, psykiater och nationella samordnaren Ing-Marie Wieselgren, psykiater och suicidforskare Ullakarin Nyberg var inbjudna till ett samtal tillsammans med Karin Schulz (Mind generalsekreterare) och Dahlia Rezai (samhällspolitiskt ansvarig på Mind).

Seminariet går att se i efterhand här