Beställ material om oss och hjälp oss sprida - Mind
Ge en gåva

Hjälp oss gärna att sprida material om Mind och våra stödverksamheter, så att fler får kännedom om oss. Vi har affischer, informationsfoldrar och visitkort som vi skickar till dig gratis.

Nu kan du beställa material från oss, att dela ut till behövande eller informera via anslagstavlor. Du kan beställa upp till 10 affischer, 10 foldrar och 50 visitkort gratis. För antal därutöver måste vi ta ut en avgift för portokostnad.

Vi levererar materialet inom en vecka, med reservation för juli månad samt jul och nyår, då kansliet är stängt.

Beställ material

  • Äldrelinjen

  • Föräldralinjen

  • Självmordslinjen

  • Om Mind

  • Din kontaktinformation

  • Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter.