Mind söker administrativ chef – Mind
Ge en gåva

Mind söker administrativ chef

Om Mind

Mind är en ideell organisation som vill minska skam och stigma kring psykisk ohälsa och öka förutsättningarna för psykiskt välbefinnande för alla, genom medmänskliga samtal, kunskapsspridning och påverkansarbete. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver och där ingen tar sitt liv.

Minds stödverksamheter består av Självmordslinjen, Äldrelinjen, Föräldralinjen och Mind Forum. Stödlinjerna bemannas av specialutbildade volontärer på telefon eller chatt. Mind har cirka 45 anställda och 850 volontärer. Omsättningen förra året var cirka 45 mkr.

Din roll

Vi söker en administrativ chef som tillsammans med Minds generalsekreterare och ledningsgruppen ska leda och utveckla organisationens administrativa funktion vilket innefattar ekonomi, HR och IT. Du kommer att arbeta med att utveckla effektiva strukturer, processer och system med fokus på tillförlitlighet, kvalitet och hållbar utveckling. Rollen är såväl operativ som strategisk. Till din hjälp har du i nuläget två medarbetare. Du rapporterar direkt till generalsekreteraren och ingår i ledningsgruppen som består av fem personer.

Inom dina ansvarsområden ingår bland annat följande:

  • Ansvar för att upprätta budget och prognos samt att säkerställa att redovisningen stämmer och är i enlighet med lagar och regler. Du är ett stöd till budgetansvariga i verksamheten samt har kontakt med våra revisorer och banken.
  • Tillsammans med generalsekreteraren och ledningsgruppen se till att alla delar av verksamheten är finansierad.
  • Månads- och årsbokslut samt årsredovisning. Du tar fram rapportunderlag av ekonomiresultat inom organisationen, till generalsekreterare, ledningsgruppen och styrelsen.
  • Övergripande IT ansvar, och ansvarig för avtal med vår IT support
  • Övergripande ansvar för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning med ett särskilt fokus på nyckeltal.
  • Ansvar för ansökningar & ekonomisk rapportering gentemot myndigheter och stiftelser.
  • Ansvar för rapportering till Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige.
  • Tillsammans med GS ansvara för HR-frågor på ett strategiskt och operativt plan i nära samarbete med ledningsgruppen.
  • Ansvar för utveckling och uppdatering av relevanta policys/ riktlinjer och rutiner inom det administrativa området.
  • Leda ditt team till att utvecklas och prestera på topp med hjälp av våra ledord mod, tillit och respekt.

Dina kvalifikationer

Vi ser att du som söker denna tjänst har en eftergymnasial utbildning helst inom ekonomi och minst cirka 5 års erfarenhet av arbete med bokslut, redovisningsfrågor samt budget och prognoser. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta både med projektredovisning och projektrapportering.

Vidare är du bekant med personalfrågor så som MBL, kollektivavtal och anställningsavtal. Du är van användare av digitala affärssystem och har grundläggande kunskaper inom Office 365.

Du har erfarenhet från ideell verksamhet och kan se helheten och flödenas betydelse och inverkan på verksamheten. Du är van vid att leda personal. Du har erfarenhet av att utveckla verksamhet då Mind är en organisation i ständig förändring och tillväxt.

Dina egenskaper

Du är en engagerad och prestigelös person som tycker om att arbeta verksamhetsnära, självständigt och i nära samarbete med kollegor för att uppnå framgång.  Du trivs i en analytisk roll och med att ta initiativ till förbättringar. Du är pedagogisk och strukturerad och är av uppfattningen att din funktion är av det servicebetonade slaget. Vidare är du en generalist som tycker om när det händer mycket och trivs med en inte alltid helt inrutad vardag.

Din ansökan

Om det här låter spännande är du välkommen med din ansökan till oss så snart som möjligt till [email protected]. Intervjuer sker löpande. Vår förhoppning är att tillsätta tjänsten snarast och kommer påbörja rekryteringsprocessen så snart rätt kandidat dyker upp.

Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till generalsekreterare Karin Schulz på [email protected].