Ge en gåva

سوء مصرف و اعتیاد

اعتیاد از عوامل زیادی ایجاد میشود و رهایی یافتن از این دام کار دشواری است. این باعث عذاب شدید نه تنها برای شخص مبتلا بلکه برای عزیزان و اقارب اش نیز میشود. شرمندگی و سکوت بهترین رفیق معتاد است و همین دلیل است که صحبت در این مورد اولین گام به سوی یک زنده گی سالم محسوب میشود.

سوء مصرف چیست؟

سوء مصرف بدین معنی است که از مواد از قبیل الکول و مواد مخدر، به شیوه یی استفاده صورت گیرد که مضر برای اعم  سلامتی و روابط باشد. وقتی که سوء استعمال تا مدت طولانی ادامه یابد، خطر گرفتار شدن به دام اعتیاد پيدا میشود.

بیماری اعتیاد چیست؟

اعتیاد به الکول و مواد مخدر یکی از بیماری های مردمی است. مبتلا شدن به اعتیاد به الکول بدین معنی است که ترک یا کاهش سوء مصرف بسیار دشوار است. بدن با تحت تاثیر بودن عادت کرده و برای رسیدن به اثر مورد نظر به دوز های هر چه بزرگتر ضرورت داشته میباشد. عدم استفاده از مواد نشئه آور منجر به علائم عدم استفاده از مواد نشئه آور میگردد. علائم عدم استفاده از مواد نشئه آور ممکن است در صورت سوء مصرف الکول، مواد مخدر و یا هم بعضی ادویه های مسکن و نیکوتین و قهوه نیز رخ دهند. شخصی ممکن است به اعتیاد به مثلاً بازی یی نیز مبتلا شود. حالت احساساتی از این قرار میباشد که اعتیاد از کنترل خارج شده است و تمام زنده گی بر محور آن میچرخد.

بیماری اعتیاد به یک تغییر مزمن در سیستم پاداش مغز بستگی دارد. مقصود سیستم پاداش اینست که ما را هنگام بطور مثال مصرف غذای لذیذ، ورزش یا رابطه جنسی، از طریق آزاد کردن ماده یی بنام دوپامین به کار هایی تحریک کند که برای بقا و زنده ماندن حائز اهمیت باشند. وقتی که کسی الکول مصرف میکند یا مواد مخدر استعمال میکند، مغز را فریب میدهد تا دوپامین را به صورت مصنوعی آزاد کند. این پدیده به جای یک احساس سلامتی طبیعی باعث ایجاد یک احساس خمار میشود که شمار زیادی میخواهند این احساس را بار بار تجربه کنند. افراد مختلف از بدو تولد به میزان مختلف به خطر ژنتیکی مبتلا شدن به اعتیاد مواجه هستند.

این زنده گی را چطور تحت تاثیر قرار میدهد؟

یک اعتیاد ممکن است بر همه جنبه های زنده گی غلبه حاصل نماید. ناگهان برای شخص معتاد چیز مهمتر از میل و نیاز شدید به مصرف بیشتر وجود نداشته میباشد.  زیاد فکر کردن در بارهٔ بطور مثال الکول یا مواد مخدر و اعتیاد خود را دزدانه پنهان نمودن در این افراد شایع است. این میتواند زنده گی کاری، خانواده، سلامتی یعنی چیزهای را که قبلا دلچسپ و مهم احساس میشدند، برهم بزند. یک اعتیاد میتواند به سلامت جسمی و روانی فرد مبتلا و اطرافیان او آسیب رساند.

آیا جستجوی تداوی و درمان می ارزد؟

یک اعتیاد ممکن است مانند یک ناکامی محسوس شود و احساسات گناه و شرمندگی را به همراه داشته باشد. نکتهٔ مهم و اساسی که نباید فراموش شود اینست که این مریضی یی است که تداوی آن وجود دارد. سکوت و چشم پوشی از اینکه گویا اصلاً مشکلی وجود ندارد، به هیچ کسی به جز خود شخص معتاد کمک نمیکند. مریض اعتیاد شاید مواجه به دشواری در اعتراف اینکه او مبتلا به مشکلی است، باشد و در چنین صورت بستگان میتوانند در زمینه حمایت از شخص معتاد نقش موثر و مهم را بازی نمایند. از صحبت با کسی که بالایش باور و اعتماد دارید، آغاز کنید.

اعتیاد موجب تغییر مزمن در مغز میگردد و بنا بر این درمان آن دشوار میباشد. با این وجود فردی میتواند گذراندن زنده گی با این مریضی را از طریق تداوی فرابگیرد. با «الکولی هوشیار» یا «قمارباز اصلاح شده» گردیدن، شخص مصاب مسؤولیت فراهم نمودن یک زنده گی خوب اعم برای خود و اطرافیان خود را برعهده میگیرد.

چه نوع تداوی وجود دارد؟

در صورت مشکلات اعتیاد میتوانید با مرکز خدمات صحی یا شعبهٔ خدمات صحی کارفرمای خود در تماس شوید. بعد از بررسی دقیق مشکلات تان و اگر مریضی روانی دیگری را داشته باشید، پروسهٔ تداوی راه اندازی میشود که ممکن است عبارت از گفتار درمانی یا تجویز ادویهٔ لازم باشد. علاوه بر آن کلینیک های معتادین نیز وجود دارند که در آنجا بستگان شخص معتاد میتوانند خواهان کمک و حمایت شوند. میتودی که نتایج خوبی را نشان داده است برنامه یی است که به نام «برنامهٔ دوازده قدم» یاد میشود. تحقیق در زمینه امکانات و میتود های بیشتر درمان هنوز ادامه دارد.