Ge en gåva

تراجنسی و گرایش جنسی

زنده گی به حیث یک شخص تراجنسی ممکن است در اثر احساسات خود ولی در نتیجه عدم احترام از اطرافیان بسیار دشوار باشد. همه حق دارند طوری که خود را می بینند، زنده گی کنند و همین دلیل است که خدمات صحی در خدمات شما که نیازمند مشوره در مورد هویت جنسیتی هستید، قرار دارد.

هویت جنسیتی و تراجنسی چه معنایی را افاده میکند؟

واژه هویت جنسیتی تعریف میکند که کسی خود را به کدام جنست یا جنسیت ها نسبت میدهد. افرادی که هویت جنسیتی شان نورم های کلتوری ما را میشکنند، به نام افراد فراجنسیتی یاد می شوند و به اختصار «ترانس» هم گفته میشوند.

ترانس یک اصطلاح گسترده است و دربرگیرندهٔ فقط یک گونه سبک زنده گی نیست. این اصطلاح دربرگیرندهٔ کسانی که لباسی میپوشند که معمولاً مربوط به جنسیت او دانسته نمیشود (مبدل پوش)، کسانی که نه خود را به عنوان زن و نه مرد میشناسند (افراد خارج از جنسیت، دوجنسیتی) و افرادی که احساس میکنند در بدن اشتباه تولد شده اند (تراجنسیتی) است. اینکه فردی به یک طرز و سبک مخصوص زنده گی کند، کدام شرطی نیست بلکه هر فرد شخصاً تصمیم میگیرد که آیا او خود را تراجنسی میخواند یا خیر.

تراجنسی بودن چیزی نیست که کسی آنرا انتخاب میکند بلکه شخص تراجنسی با این خصوصیات تولد میشود. شبکه اجتماعی حمایت کننده ممکن است بسیار مهم باشد، خصوصاً در زمان نوجوانی که میزان آشفتگی و سراسیمگی طی این زمان از همه بالاتر میباشد.

تراجنسی از گرایش جنسی یک فرد بحث نمیکند. اینکه کسی با کی همبستری میکند و یا کی را دوست داشته میباشد، با جنسیت که او خود را میشناسد هیچ بستگی ندارد. یک فرد تراجنسی میتواند مانند دیگر مردم همجنسگرا، دگرجنسگرا، دوجنسگرا یا دیگر که هویت جنسیتی او را توصیف میکند، باشد.

اثرات آن بر زنده گی

بسیاری از افراد تراجنسی در زمان کودکی کشف میکنند که جنسیت شان درست احساس نمیشود. دچار شدن به این احساس که هویت جنسیتی و بدن باهم مطابقت ندارند، به نام «هویت جنسیتی متناقض» یاد میشود. اینکه مردم کسی را طوری که او در باطن خود است، نمیبینند ممکن است منجر به بیقراری، افسردگی و افکار خودکشی نزد این فرد شود. 

شمار زیادی از افراد تراجنسی احساس راحتی میکنند و بسبب هویت جنسیتی خود رنج نمی برند. ولی تحقیقات نشان میدهند که افراد تراجنسی به سطح گروهی، خصوصاً نوجوانان، نسبت به سایر مردم بیشتر دچار عوارض روانی میباشند. غم و افسردگی در بین اینگونه افراد بسیار شایع است. ۴۰ در صد تراجنسی های جوان یکی نه یک بار کوشش کرده میباشند تا زنده گی خود را خاتمه دهند.

دست و پنجه نرم کردن با احساس مختلف بودن و سردرگم بودن بسیار دشوار است و احساسات همچو شرم، عدم پذیرش و بی امنیتی شایع میباشند. هر پنجم تراجنسی بعلت هویت جنسیتی خود در معرض خشونت قرار گرفته میباشد و نصف تعداد شان قربانی رفتار توهین آمیز شده اند. تراجنسیتی در جامعه ما همیشه قابل قبول نمیباشد و بسیار کار باقی است تا سطح تحمل بالا برده شود و در برابر تبعیض مبارزه صورت گیرد.

چه نوعی کمک در دسترسی است؟

در صورت مشکلات روانی در اثر هویت جنسیتی باید برای کمک نزد خدمات صحی مراجعه کرد. همه حق دارند طوری که خلق شده اند، باشند و از خوشی و سلامتی برخوردار باشند. اگر شما یا یکی از بستگان تان خود را افسرده، جگرخون یا به شیوه دیگری ناراحت احساس میکنید، با مرکز صحی در تماس شوید. در آنجا به کسانی راهنمایی نیز صورت میگیرد که خواهان تغییر و تبدیل در بدن شان هستند.

بررسی جنس چیست؟

برای تصحیح جنس و احتمالا تغییر جنسیت حقوقی باید بررسی جنس صورت بگیرد. این روند بمنظور تشخیص حد اقل دو سال در بر میگیرد تا بعد از آن معلوم گردد که کدام تغییر با شخص و بدن او از همه بهتر میخورد.

برای راه اندازی این پروسه یک رجعت دهی از دکتور لازم است که این رقعه رجعت دهی را میتوان از طریق تماس با مرکز خدمات صحی یا کلینیک عقلی و عصبی دریافت کرد. مراجعه به خدمات صحی لازم نیست که بر مریض بودن شخص دلالت کند بلکه اینکه این شخص نیازمند مهارت و ظرفیت کارمندان خدمات صحی است. این نیز لازم نیست که کسی از هویت جنسیتی خود صد در صد مطمئن باشد یا اینکه قبل از تقاضای بررسی جنس بداند که کدام نوع تغییر را خواهان است.