Ge en gåva

تجاوز جنسی

هرگاه فردی بدون رضایت و توافق مختارانه خود وادار به انجام عمل جنسی گردد، این پدیده را تجاوز جنسی تلقی میکنند. پس از تجاوز جنسی قربانی معمولاً احساس گناه و شرم میکند ولی جرات کردن و ابراز نمودن آنچه که رخ داده است، بسیار مهم است تا قربانی بتواند به طور معمول به دنبال کار و زندگی خود برود.

یک تجاوز جنسی چیست؟

تجاوز جنسی عبارت است از مواردی که کسی یا کسانی به خود اجازه دهند و از حد خود تجاوز نموده کسی دیگر را وادار به عمل جنسی تحقیرآمیز نمایند. این عمل ممکن است چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ جسمی صورت بگیرد و فقط کسی که در معرض تجاوز قرار گرفته است تعیین کننده است که چه درست و چه نادرست است.

تجاوز جسمی ممکن است به شکل زنا بالجبر یا وادار ساختن قربانی تا تقاضای جنسی متجاوز را ارضا کند، صورت بگیرد. این عمل ممکن عبارت از لذت بردن از تماس یا مالیدن دست یا بدن خود به بدن قربانی بدون موافقه او، باشد. یک تجاوز جنسی ممکن است به شکل تبصره جنسی، وادار ساختن کسی به تماشای پورنوگرافی یا دیدن عمل جنسی فرد دیگر انجام شود.

یک عمل جنسی با کودک پایین از ۱۵ سال همیشه جرم محسوب میشود. یک تجاوز ممکن یک یا چندین بار رخ دهد و متجاوز اکثراً از زور و قدرت خود سوء استفاده میکند. قربانی شدن کودکان و نوجوانان از طرف یکی از والدین، اقارب، معلم یا همسایه که از معصومیت و عدم آگاهی کودک سوء استفاده میکند، معمول است. سایر موارد سوء استفاده از قدرت صرف نظر از سن و سال ممکن است در صورتی که قربانی از لحاظ بدنی ضعیف، در حالت نشئه، مریض یا مبتلا به معلولیت باشد، رخ دهد. برخی از متجاوزین عمداً و ارادتاً رابطهٔ عاطفی مثبتی را با کودک ایجاد مینماید و بعداً او را مورد سوء استفاده قرار میدهد.

از ظاهر کسی آشکار نمیشوند که آیا او قابلیت ارتکاب تجاوز جنسی را دارد یا خیر. یکی از شایعترین موارد اینست که همسر از حد خود تجاوز کند و در چنین موارد معمولاً تهدید و خشونت نیز به کار برده میشود.

این چگونه زنده گی را تحت تاثیر قرار داده میتواند؟

تجاوز جنسی در قدم نخست قربانی را از لحاظ روانی زیان میرساند. اینگونه واقعه ممکن خودباوری قربانی را بطور جدی مجروح سازد و منجر به کاهش عزت نفس و دشواری در باور به دیگران گردد.

شمار زیادی از قربانیان احساس تقصیر میکنند که آنها شاید به اندازه کافی و واضح نه نگفتند و بنا بر این خود را مقصر تجاوز میدانند. اینگونه احساس داشتن بدین معنا نیست که واقعاً همینطور است. صرف نظر از اینکه چه نوع احساسات یا افکار بعداً بروز میکنند، متجاوز در هر حالت مقصر است.

وقوع اینگونه تجاوز ها شمار زیادی از قربانیان را به سوی احساس شرمندگی و انزجار سوق میدهند و بنا بر این آنها به آسانی نمیتوانند احساسات خود را با دیگران درمیان بگذارند که این به نوبه خود باعث احساس تنهایی و شک و تردید در مورد آنچه که خودش تجریه کرده باشد، میگردد. قربانی ممکن است با تشویش، اضطراب، افسردگی، فشار عصبی، مشکلات خواب، خشم و افکار خودکشی مواجه شود. علائم در برخی از مردم نسبتاً سریعتر بروز میکنند در حالیکه برای دیگران ممکن است مدت زمان طولانی را دربر بگیرد.

آیا بهبود وضعیت ممکن است؟

اگرچه تجاوز جنسی باعث عذاب و اذیت شدید میشود و اثرات درازمدت را بر روح و روان قربانی به جا میگذارد، باز هم شیوه هایی وجود دارند تا شخص حادثه را پشت سر گذاشته به زنده گی عادی ادامه دهند. ولی کنترل زنده گی را دوباره در اختیار خود درآوردن امکان پذیر است. با ابراز نمودن آنچه که رخ داده باشد و کسی که گوش میدهد به حرف های قربانی باور کند، ممکن است باعث کاهش احساس تنهایی نزد قربانی شود. شخصی را انتخاب کنید که شما بالایش اعتماد دارید یا به کسی بیگانه بطور مثال یک مشاور امور اجتماعی یا روانشناس مراجعه کنید.

اگر کسی در حال حاضر در معرض تجاوز جنسی قرار داشته باشد، شاید جرأت افشا کردن آن هنوز دشوار باشد. اگر این شخص در معرض تهدید قرار داشته باشد، میتواند بدون ذکر نام تماس بگیرد.

کمک در کجا وجود دارد؟

در صورتی که مشکوک گردید که شما یا کسی در اطراف تان قربانی تجاوز شده است، میتوانید با مرکز خدمات صحی یا یکی از شعبه های عاجل در تماس شوید. خانه امن دختران و زنان در نقاط مختلف سویدن نیز وجود دارند. اگر حادثه در مورد کودکی باشد، با ادارهٔ خدمات رفاه اجتماعی تماس گرفته شود.