Ge en gåva

اعتياد به رابطهٔ جنسی

اعتیاد به رابطهٔ جنسی کدام تشخیص جداگانه نیست ولی تاثیرات این را میتوان با تاثیرات سایر اعتیاد ها مقایسه کرد. وقتی که رفتار های و افکار اجباری در مورد رابطهٔ جنسی بر زنده گی شما یا یکی از بستگان تان تاثیر منفی وارد نماید، در نتیجه دلیل آشکار وجود دارد که باید در صدد دریافت کمک برآیید.

اعتياد به رابطهٔ جنسی چیست؟

معتاد بودن به رابطهٔ جنسی مانند سایر انواع اعتیاد است. معتاد کننده در این مورد رفتار ها و افکار جنسی مبالغه آمیز و اجباری اند که تاثیر منفی بر زنده گی میگذارد. درست مانند یک فرد معتاد به مصرف الکول که همواره در بارهٔ الکول فکر میکند، همانطور افکار یک فرد معتاد به رابطهٔ جنسی مملو از رابطهٔ جنسی میباشند. فرق و تفاوت فقط در این است که انسان برای راحت بودن نیازمند الکول نیست اما ما نیازمندی های مختلف در قسمت رابطهٔ جنسی و صمیمیت داریم. بنا بر این تشخیص اینکه شخصی معتاد است یا اینکه میل جنسی قوی دارد، دشوار است.

اعتياد به رابطهٔ جنسی بطور مساویانه دامنگیر زنان و مردان میشود. اینکه شخصی شغل و تحصیلات خود را درست انجام داده نمیتواند، به روابط عاطفی خود را متضرر مینماید، ممکن از علائم اعتياد به رابطهٔ جنسی محسوب شوند. یک شخص معتاد به رابطهٔ جنسی دیگر نمیتواند رفتار جنسی خود را مهار کند. همیشه یک تقاضا و اجبار موجود میباشد که او را به سوی تکرار اینگونه عمل ها میکشاند که اینگونه عمل ها ممکن است عبارت از استمناء وسواسی، استفاده از پورنوگرافی، وسواس جستجوی همبستران جدید، رابطهٔ جنسی تیلفونی یا رابطهٔ جنسی با بیگانگان و تن فروشان باشد. این اعتیاد ممکن است به مرور زمان شدیدتر گردد.

این زنده گی را چطور تحت تاثیر قرار میدهد؟

یک موقف ناسالم و وسواسی با رابطهٔ جنسی ممکن است تاثیرات زیادی بالای زنده گی روزمره داشته باشد. این خلاف معمول نیست که رابطهٔ جنسی برای فرونشاندن احساسات منفی از قبیل تشویش، اضطراب، استرس یا افسردگی مورد استفاده قرار بگیرد. شمار زیادی از مبتلایان از رفتار جنسی خود احساس کیف و تلذذ نیز میکنند. این کیف ممکن است فرار از واقعیت را برای مدت کوتاه فراهم سازد البته بعد از آن احساس شرم، پوچی و بی قراری دوباره معمول میگردد.

اعتياد به رابطهٔ جنسی باعث میشود که شخص مبتلا خود را در معرض خطر نسبتاً جدی قرار میدهد چون ارضای تقاضا در اولویت قرار میگیرد. خطر جدی دچار شدن به مشکلات صحی و جرایم اگر کسی بطور مثال به روابط با افراد ملوث در تن فروشی بپردازد، نیز وجود دارد. شخص مصاب اکثرا ناتوان میباشد تا عملکرد درست در یک رابطه عاطفی را داشته باشد بلکه با رفتار های منحرف خود گوشه گیری مینماید. شخص معتاد به رابطهٔ جنسی به صورت عموم مبتلا به سایر مشکلات روانی میباشد.

آیا بهبود امکان پذیر است؟

صحبت در مورد اعتياد به رابطهٔ جنسی شاید دشوار باشد. احساس شرم و تنها ماندن ممکن است نزد اعم شخص مصاب و اقارب جدی باشد. همسر یک فرد معتاد به رابطهٔ جنسی ممکن است بطور ویژه در معرض خطر باشد چون او ممکن است به آسانی باور کند که اعتیاد شاید ناشی از اینکه رابطهٔ جنسی با همسر رضایت بخش نیست، باشد. البته چنین نیست بکله این انحراف به سلامتی روانی شخص مبتلا به این انحراف بستگی دارد. این لازم است که شخص از اعتیاد خود آگاهی داشته باشد و در صدد جستجوی کمک برآید. حمایت از بستگان در این عرصه ممکن است نقش مهمی را بازی کند.

در صورت ضرورت به حمایت و کمک میتوانید به یکی از مراکز خدمات صحی مراجعه کنید. اگر شما زیر سن ۲۳ سال هستید میتوانید به یکی از کلینیک های نوجوانان مراجعه کنید و یا به خطوط مختلف حمایت در تماس شوید. درمان ممکن است به شکل گفتار درمانی انجام بپذیرد. در بعضی موارد ممکن است ادویه کاهش هورمون ها یا ادویه ضد اختلالات روانی نقشی در بهبود وضعیت داشته باشد.