Ge en gåva

اختلال کاهش توجه و فرط فعالیت (ADHD)

شمار زیادی از مردم ممکن است دچار مشکلات در تمرکز فکری و دقت باشند و گهگاه خود را بیقرار احساس کنند. اگر شما دچار تنوع عملکرد عصبی به نام اختلال کاهش توجه و فرط فعالیت (ADHD) باشید، این تشوش مدام دوام خواهد آورد و بر زنده گی روزمره تاثیر زیاد خواهد گذاشت. این اختلال ممکن است باعث شود که شخص مصاب در برآمدن از عهده کار ها بطور مثال مکتب و کار دچار مشکلات گردد.

اختلال کاهش توجه و فرط فعالیت (ADHD)  چیست؟

اختلال کاهش توجه و فرط فعالیت (ADHD) یکی از انواع تنوع عملکرد اعصابی و روانی است. حروف ADHD مخفف Attention Deficit Hyperactivity Disorder است، که مفهوم نابهنجاری و نابسامانی ناشی از کاهش توجه و دقت و افراط و تجاوز از حد نورمال فعالیت را افاده میکند ولی تمام افراد دارای ADHD مبتلا به بیش فعالی یا فرط فعالیت نیستند.

انواع مختلف اختلال کاهش توجه و فرط فعالیت (ADHD)

اختلال کاهش توجه و فرط فعالیت سبب مشکلات در رهبری و کنترل توجه میگردد. اقسام مختلف اختلال کاهش توجه و فرط فعالیت وجود دارند. اگر در عرصه تمرکز توجه و دقت مشکلات دارید، اگر تصامیم آنی میگیرید و بسیار فعال هستید، بدانید که یکی از انواع اختلال کاهش توجه و فرط فعالیت دارید. اما اگر تمرکز فکری تان مختل است بدﻭﻥ ﺁﻧﻜﻪ میل و رغبت ناگهانی و ضروری به فعالیت فوری یا به عبارت دیگر تصمیم گیری آنی داشته باشید، در آنصورت ممکن ADD داشته باشید. نوع سوم آن عبارت از بیش فعالی و تصمیم گیری آنی است. این نوع در اطفال خیلی شایع است و به مرور زمان زایل گردیده و یا انکشاف یافته به شکل مرکب اختلال کاهش توجه و فرط فعالیت تبدیل میگردد.

خصوصیات اختلال کاهش توجه و فرط فعالیت (ADHD)

ممکن است شما بطور مثال در مراعات نمودن اوقات یا باخبر بودن از متعلقات و اشیای مربوط تان دچار مشکل باشید. تفکیک اثرات حسی نیز دشوار میباشد چون همه چیزها به همان یک اندازه شنیده و مشاهده میشوند. فهمیدن رهنمایی های طولانی و مغلق و آغاز کارها برای شما نسبت به کسانیکه مبتلا به اختلال کاهش توجه و فرط فعالیت (ADHD) نیستند، دشوارتر میباشد. همچنان به پایان رساندن کار های که آغاز کرده باشید، نیز به شما نسبتاً مشکل تر است. شما نسبت به دیگر مردم نسبتاً بیقرار میباشید. شمار زیادی از افراد مبتلا به اختلال کاهش توجه و فرط فعالیت (ADHD) به آسانی به خیال پردازی میپردازند و به جای کار های که در پیش روی شان قرار دارند مثلاً درس ها، سخنرانی ها و جلسات، به چیزهای کاملاً دیگری فکر میکنند.

اختلال کاهش توجه و فرط فعالیت (ADHD) از شخص تا شخص فرق و تفاوت میکند

اختلال کاهش توجه و فرط فعالیت (ADHD) منوط به چگونگی شخصیت به شیوه های مختلف تظاهر میکند. شخصیت شما، خُلق و خوی شما، ویژگی های شما، ارزش ها و علاقمندی ها نیز در چگونگی تظاهر و عملکرد این اختلال تاثیر دارد. میزان خستگی که شمار زیادی از افراد مبتلا به اختلال کاهش توجه و فرط فعالیت (ADHD) تجربه میکنند، متفاوت میباشد. بعضی ها نمیتوانند آرام بنشینند در حالیکه دیگران یک خستگی روحی و باطنی را احساس میکنند. قسمیکه نورم های جامعه نسبت به پسران/مردان و دختران/زنان مختلف میباشند، اختلال کاهش توجه و فرط فعالیت (ADHD) نیز متفاوت به نظر میرسد.

اختلال کاهش توجه و فرط فعالیت (ADHD) ممکن است منجر به ناتوانی گردد

موازی با افزایش توقعات و انتظارات از شما، احساس میکنید که اختلال کاهش توجه و فرط فعالیت به همان اندازه موانع بیشتری ایجاد مینماید. ناتوانی در اداره و کنترل شیوه عملکرد ممکن است باعث شود که مردم شما را غلط درک کنند و موجب سرخوردگی شما شود و این همه منتج به اختلافات بین شما و مردم ما حول تان میگردد. قسمیکه مکتب و محل کار معمولاً شرایط سازگار را در اختیار تان قرار نمی دهد، بناءً این اختلال به کاهش عملکرد و فعالیت می انجامد. مهم است تا به خاطر داشته باشیم که برخورد ناپسند در برابر افراد مبتلا به اینگونه اختلالات و نابهنجاری ها معمولاً ناشی از جهالت و نادانی میباشد.

علل اختلال کاهش توجه و فرط فعالیت

این یک حساسیت ارثی در سیستم عصبی است که عملکرد تان را در بعضی از موقعیت ها تحت تاثیر قرار می دهد. این تشوش اکثراً منشاء ارثی دارد مگر پیشامد های بیرونی نیز تا حدی تاثیر گذار میباشند، بطور مثال تولد پیش از میعاد معین. این اختلال ممکن در اوایل دوران طفولیت تظاهر کند و در بعضی افراد به مرور زمان زایل میگردد.

غرض دریافت کمک به کجا مراجعه کنم؟

اگر شما گمان میکنید که اختلال کاهش توجه و فرط فعالیت (ADHD) دارید، به یک مرکز خدمات صحی و یا کلینیک عقلی و عصبی مراجعه کنید. که در آنجا در عرصه ارزیابی و تشخیص اینکه آیا شما مبتلای اختلال کاهش توجه و فرط فعالیت (ADHD) هستید یا خیر و یا اینکه علایم تان ناشی از سایر دلایل اند، کمک دریافت خواهید کرد. در قدم نخست به شما موقع داده میشود تا بمنظور ارزیابی مقدماتی با یک دکتور یا روانشناس ملاقات کنید. بعد از آن بمنظور تشخیص اینکه آیا شما مبتلا به اختلال کاهش توجه و فرط فعالیت (ADHD) هستید یا خیر، یک بررسی را مرور میکنید.

چه کمک هایی را دریافت کرده میتوانم؟

شما میتوانید از وسایل کمکی در مکتب، محل کار و در زنده گی روزمره خود برخوردار شوید. تداوی های نیز وجود دارند که در کاستن علائم اختلال کاهش توجه و فرط فعالیت (ADHD) کمک میکنند. اگر شما به اختلال کاهش توجه و فرط فعالیت (ADHD) مصاب هستید، معمولاً به یک زنده گی روزمره مرتب و منظم نیاز دارید و در این راستا نیازمند کمک میباشید. بمنظور جلوگیری از استرس و فشار بیش از حد باید خواسته ها، توقعات و محیط باید موزون و عیار ساخته شود.