Ge en gåva

اختلال طیف اوتیسم (ASD)/سندروم اسپرگر

ASD (اختلال طیف اوتیسم) یکی از اشکال دگرگونی در عملکرد اعصابی و روانی بوده و مخفف Autism Spectrum Disorder است. اختلال طیف اوتیسم (ASD) اصطلاحی است که تغییرات مختلف در عملکرد اعصابی و روانی را که به عبارت دیگر یک روش دیگر ارتباطات کلامی و غیر کلامی و تعاملات اجتماعی است، دربر میگیرد. یکی از انواع اختلال طیف اوتیسم (ASD) بنام سندروم اسپرگر یاد میشود.

دلایل اختلال طیف اوتیسم (ASD)/سندروم اسپرگر

علت اختلال طیف اوتیسم (ASD)/سندروم اسپرگر عبارت از عملکرد منحرف مغز، عموماً ناشی از عوامل ارثی، است. اختلال طیف اوتیسم (ASD)/سندروم اسپرگر از جمله امراض ارثی است و به صورت عموم در اوایل دوران کودکی کشف میشود. تشخیص این بیماری در پسران شایعتر از دختران میباشد ولی تشخیص در دختران بدلیل اینکه علایم این بیماری در دختران نسبتاً دیرتر تبارز میکنند، دشوارتر میباشد.

خصوصیات اختلال طیف اوتیسم (ASD)/سندروم اسپرگر

اختلال طیف اوتیسم (ASD)/سندروم اسپرگر ممکن است باعث شود که شخص مصاب با سرگرمی های ویژه علاقهٔ عمیقی پیدا کند و وقت زیاد را به این علائق ويژه اختصاص دهد. مریض در فهمیدن سنت‌ ها و مبانی رفتار اجتماعی و همچنان ارتباط کلامی و تعامل اجتماعی که برای دیگران واضح و آشکار میباشد، دچار مشکل میباشد. شخص مصاب در برابر حواس پنجگانه بطور مثال لمس، صدا، بوی و روشنی نسبتاً بیشتر حساس میباشد. داشتن اختلال طیف اوتیسم (ASD)/سندروم اسپرگر ممکن است یک دارایی ثابت شود چون شخص مصاب اکثراً از خود استقامت نشان میدهد، در کار های خود دقیق میباشد و میتواند طی مدت طولانی تمرکز فکری نماید.

اختلال طیف اوتیسم (ASD)/سندروم اسپرگر ممکن است منجر به ناتوانی گردد

داشتن اختلال طیف اوتیسم (ASD)/سندروم اسپرگر باعث حساسیت بیشتر در برابر فشار عصبی (استرس) شده میتواند که این بی نظمی به نوبه خود ممکن است باعث شود که مریض به آسانی و به زودی دچار اضطراب، افسردگی و وسواس اجباری شود. تغییرات اعم کوچک و بزرگ در محیط خارجی نیز میتوانند ناراحت کننده ثابت شوند. چون شخص مبتلا به این اختلال نمیتواند روش عملکرد خود را درست مهار نماید، ممکن است اطرافیان رفتار مریض را درست درک ننموده و بسیار به آسانی دچار سوء تفاهم گردند. این خلاف معمول نیست که مکاتب و محل های کار همیشه شرایط سازگار و موزون نسبت به تنوع عملکرد عقلی و عصبی مریض را در اختیار مریض قرار ندهند. به عبارت دیگر آگاهی لازم و درک از طرف اطرافیان حائز اهمیت زیاد است.

اختلال طیف اوتیسم (ASD)/سندروم اسپرگر از فرد تا فرد دیگر فرق و تفاوت دارد

طیف یا گستره اوتیسم بسیار وسیع است و ممکن است از شخص تا شخص فرق داشته و علایم و نشانه های آن مختلف باشند. اینکه مریض جهان را چطور درک میکند، مشکلات را به چه شیوه حل میسازد و استعداد عقلی اش نیز نقش عمده یی را بازی میکند.

غرض دریافت کمک به کجا مراجعه کنم؟

اگر شما گمان میکنید که مبتلای اختلال طیف اوتیسم (ASD)/سندروم اسپرگر هستید، میتوانید به یکی از کلینیک های عقلی و عصبی مراجعه کنید که در آنجا در عرصه ارزیابی و تشخیص اینکه آیا شما مبتلای اختلال طیف اوتیسم (ASD)/سندروم اسپرگر هستید یا خیر و یا اینکه علایم تان ناشی از سایر دلایل اند، کمک دریافت خواهید کرد. در مرحله اول با یک دکتور یا یک روانشناس بمنظور تشخیص مقدماتی ملاقات خواهید کرد. بعد از آن یک بررسی را بمنظور تشخیص اینکه آیا شما دچار اختلال طیف اوتیسم (ASD)/سندروم اسپرگر هستید یا خیر، انجام خواهید داد.

چه نوع کمک هایی را دریافت کرده میتوانم؟

شما میتوانید از وسایل کمکی و حمایت در مکتب، محل کار و در زنده گی روزمره تان برخوردار شوید. خواسته ها، صراحت، توقعات و محیط باید به منظور جلوگیری از فشار عصبی و اضطراب نسبت به روش عملکرد شما آماده و عیار ساخته شوند.