Ge en gåva

اضطراب اجتماعی

گر شما مبتلا به اضطراب اجتماعی باشید، بنا بر ترس از مواجه شدن با قضاوت و توجه افراد دیگر از مناسبات و موقعیت های اجتماعی اجتناب میکنید. فشار در بارهٔ اینکه باید رفتار مناسب داشته باشید و در حضور دیگران اشتباه نکنید، آنقدر بالا میرود که شما اجتناب از موقعیت های اجتماعی را ترجیح میدهید. اضطراب اجتماعی‌ قابل تداوی بوده و درمان آن وجود دارد.

ضطراب اجتماعی‌ را قبلا «هراس اجتماعی‌» مینامیدند و به شیوه یی شبیه هراس میباشد که ترس از چیزی آنقدر نیرومند شده باشد که نزدیک شدن به آن برای تان ناممکن باشد. دقیقاً مانند سایر هراس ها، کناره گیری و ترس را میتوان با تمرین رفع کرد ولی این کار باید تدریجاً و در یک محیط مناسب جنبه عملی را دربر بگیرد. اضطراب اجتماعی حاکی از اینست که شما بنا بر مواجه شدن با موقعیت های اجتماعی که در آن در معرض خطر مغلوب شدن از احساسات شرم و ناراحتی قرار میگیرید، دچار اضطراب میشوید.

ابتلا به اضطراب اجتماعی‌ چگونه احساس میشود؟

ممکن است شما به فکر های همچو “من اشتباه خواهم کرد”، “همه به طرف من نگاه خواهند کرد” و اینکه همه فکر خواهند کرد من دیوانه استم، مواجه شوید.

اضطراب ممکن است در همان لحظه علائم جسمی داشته باشد، بطور مثال لرزیدن، تپش قلب، خشکی دهان یا سرخ شدن صورت. شما شاید احساس کنید که شما بی هوش خواهید شد یا کنترل خود را از دست خواهید داد.

عکس العمل های جسمی ناشی از اینست که سیستم عصبی تان در مقابل موقعیتی واکنش نشان میدهد که شما آنرا تهدید کننده تجربه میکنید. میل و رغبت ناگهانی و ضروری به فعالیت فوری تان شاید شما را وادار سازد تا هرچه زودتر از آنجا دور بروید.

زنده گی چگونه تحت تاثیر قرار میگیرد؟

موقعیت های اجتماعی سرانجام تاحدی ناراحت کننده میگردند که شما نمی خواهید با چنین وضعیت ها برخورید. فقط فکر در مورد مرکز توجه دیگران قرار گرفتن ناقابل تحمل احساس میشود.

پرهیز از موقعیت های اجتماعی ممکن است منجر به بیشر و بیشتر گوشه گیری و انزوا گردد. اجتناب از آنچه که ناراحت کننده است شاید در کوتاه مدت باعث احساس راحتی باشد ولی در دراز مدت بدتر شدن اضطراب را سبب میگردد. هر چه بیشتر توجه که شما به اضطراب خود میدهید به همان اندازه دایرهٔ زنده گی را که شما میخواهید داشته باشید، تنگ میسازد.

چه هنگام باید در صدد دریافت کمک برآیم؟

اگر اضطراب در برابر موقعیت های اجتماعی در زنده گی روزمره تان موانع ایجاد مینماید و دایرهٔ زنده گی تانرا محدود میسازد، باید در صدد دریافت کمک برآیید. این توصیه در صورتیکه شما غرض از عهده برآمدن از امور زنده گی روزمره با استفاده از الکول یا ادویه های مسکن خورسرانه تداوی میکنید، نیز صدق میکند.

 چه کمک هایی را دریافت کرده میتوانم؟

اضطراب اجتماعی‌ قابل تداوی بوده و درمان آن وجود دارد. ارتباط گرفتن و با کسی صحبت کردن میتواند به شما در راستای کسب آگاهی بیشتر در باره خویشتن و اینکه شما چرا در موقعیت مختلف اینگونه رفتار میکنید، کمک کند. شما میتوانید از درمان گروهی نیز استفاده کنید. ممکن است شما تا مدتی از ادویه استفاده کنید.

همه انسان ها متفاوت اند و تداوی یی که برای شخصی تاثیر خوبی داشته باشد شاید برای شخص دیگری آنقدر موثر نباشد. شاید شما تداوی های مختلف را امتحان کنید تا وقتی که ببینید که کدام تداوی برای شما خوب کار میدهد. اگر قبلأ به بخش خدمات صحی مراجعه کرده باشید ولی به فکر تان تداوی موثر نبوده، شما باید امید را از دست ندهید و دوباره مراجعه کنید. تحقیقات نشان داده است که شکل درمان تعیین کننده نیست که آیا درمانی درست کار میکند یا خیر بلکه تعیین کننده اینست که شخص مراجعه کننده بالای معالج خود چقدر باور و اعتماد پیدا میکند.