Ge en gåva

اختلال دوقطبی

خُلق و خوی همه انسان ها در مراحل مختلف دورهٔ زنده گی شان در حال نوسان میباشد. ولی اگر شما مبتلا به اختلال دوقطبی باشید وضعیت مزاج تان بین افسردگی و به اصطلاح «شیدایی» و «شیدایی خفیف» نوسان میکند. در بین این دوره ها، اکثرا طی چندین سال دوره هایی را سپری میکنید که در آن وضعیت تان سالم میباشد.

اختلال دوقطبی چیست؟

اختلال دوقطبی عبارت از دوره های نوسانی میان نشاط و افسردگی است. در بین آن از دوره های نورمال برخوردار میباشید. این نوسانات خُلقی را مرحله های شیدایی خفیف، شیدایی و افسردگی مینامند. ترکیب های مختلف وضعیت های خُلقی وجود دارند که آنرا در انواع مختلف اختلال دوقطبی تقسیم میکنند. اختلال دوقطبی ممکن است ناشی از واقعات خارجی، استرس و فشار عمومی رخ دهد و در سن و سال نوجوانی آشکار میشود. این بیماری مادام العمر است. خطر مبتلا شدن به اختلال دوقطبی در یک نه یک مرحلهٔ زنده گی یک الی دو در صد است و در سرتاسر جهان بطور یکسان شایع است.

شیدایی و شیدایی خفیف چیست؟

شیدایی و شیدایی خفیف ممکن است باعث از دست دادن قدرت سنجش و تصمیم گیری شود که در نتیجه روابط، کار و وضع اقتصادی تان تحت تاثیر قرار میگیرد. بطور مثال شما می توانید چندین کار ها را همزمان روی دست بگیرید، سرخوش باشید، فوق العاده اجتماعی باشید و شاید کار هایی را انجام دهید که ممکن است کم و بیش عواقب جدی را به دنبال داشته باشند. شما اغلب اوقات بسیار فعال میباشید و به بسیار کم خواب نیاز داشته میباشید. اعتماد به نفس تان نسبت به اوقات عادی بسیار زیاد میباشد و اگر کسی بطور مثال ایده ها، شیفتگی ها، شب زنده داری ها و همه پروژه های درخشان و تابانی را که شما روی دست گرفته باشید، زیر سوال ببرد، شما عصبی و برانگیخته میشوید.

در طول دورهٔ شیدایی شما نسبتاً بیشتر متمرکز میباشید، به آسانی ادراک واقعیت را از دست میدهید و ممکن است سایکوز ها (دوره های جنون) را متقبل شوید. در هنگام شیدایی خفیف ادراک واقعیت را از دست نمیدهید و نسبتاً کمتر متمرکز میباشید. پس از پایان دوره های شیدایی و شیدایی خفیف، دورهٔ افسردگی دامنگیر شما میشود. افسردگی ممکن است آنقدر عمیق باشد که منجر به افکار و پلان های خودکشی گردد که گاهی اوقات آنقدر شدید میباشند که انسان دست به خودکشی میزند.

چه باعث اختلال دوقطبی میشود؟

اختلال دوقطبی منشاء ارثی دارد و بر طرز عملکرد مغز تاثیر میگذارد. استعداد ارثی و فعالیت مغز با خلاقیت ارتباط دارد.

انواع مختلف اختلال دوقطبی

چندین انواع اختلال دوقطبی وجود دارند ولی عموماً به دو نوع که عبارتند از اختلال دوقطبی نوع ۱ و و اختلال دوقطبی نوع ۲، تقسیم میشوند. نوسانات بین شیدایی و افسردگی به نام اختلال دوقطبی نوع 1 یاد میشود و اختلال دوقطبی نوع ۲ بدین معنی است که شخص مبتلا بین وضعیت شیدایی خفیف و افسردگی نوسانی میکند.

غرض دریافت کمک به کجا مراجعه کنم؟

اگر شما گمان میکنید که مبتلای اختلال دوقطبی هستید، میتوانید به یکی از کلینیک های عقلی و عصبی مراجعه کنید. در آنجا یک ارزیابی مقدماتی صورت میگیرد و بعداً بررسی یی را انجام خواهید داد که تشخیص خواهد داد که آیا شما مبتلا به اختلال دوقطبی هستید یا خیر.

چه کمک هایی وجود دارند و خودم چه کار هایی را انجام داده میتوانم؟

تداوی این اختلال بسیار ضروری است زیرا این بیماری میتواند تمام زنده گی تانرا تحت تاثیر قرار دهد و خطر جدی خودکشی را به همراه داشته باشد. اگر شما مبتلا به اختلال دوقطبی هستید، به درمان دوایی نیاز دارید تا بتوانید امکانات وخیم تر شدن این بیماری را از بین ببرید و از خطر عود یک دورهٔ جدید جلوگیری کنید. برای کاهش خطر عود این بیماری اعم شما و اطرافیان تان نیاز به دانش در مورد این مریضی و آگاهی در مورد علائم ابتدائی آن دارید. روان درمانی و ارتباط موثر با معالج تان از اهمیت خاص برخوردار است. یکی از سایر شیوه های پیشگیری دوره های جدید اینست که در صورتی که شما یا اطرافیان تان متوجه علائم ابتدائی این اختلال شوید، از قبل یک لایحهٔ عمل را داشته باشید. ممکن است تا مدتی رخصتی استعلاجی و نیز تداوی داخل بستر مورد نیاز باشد.