Ge en gåva

اختلال استرس پس از صدمه (PTSD)

ختلال استرس پس از صدمه (PTSD) ممکن است دامنگیر هر یکی ما و در هر مرحلهٔ زنده گی ما شود. قربانی شدن تجاوز جنسی، آزار یا حوادث سنگین ممکن است باعث صدمهٔ روحی شود که این به نوبه خود ممکن است درد و رنج زیاد را سبب گردد. اما شما می توانید کمک دریافت کنید.

 اختلال استرس پس از صدمه (PTSD) چیست؟

شخصی که با یک پیشامد بسیار آسیب زا مواجه شود که آنرا تهدید کننده حیات احساس کند، ممکن است مبتلا به اختلال استرس پس از صدمه (PTSD) شود. بطور مثال تجاوز جنسی، خشونت روانی یا جسمانی، مرگ، شکنجه، جنگ، مهاجرت، آفات طبیعی، دزدی مسلحانه یا حوادث.

افراد مبتلا به اختلال استرس پس از صدمه (PTSD) کوشش میکنند اینگونه رویداد ها را فراموش کنند ولی موفق نمیشوند. شخص مبتلا به این اختلال صدمه را در حالت بیداری بشکل خاطرات بسیار زنده و روشن و در شب به شکل کابوس ها به دفعات دوباره تجربه میکند که این ممکن است باعث احساسات بسیار ناگوار و منجر به بی خوابی، اضطراب، درد، مشکلات دقت و توجه و انزوا گردد.

این اختلال زنده گی را چطور تحت تاثیر قرار میدهد؟

اختلال استرس پس از صدمه (PTSD) منوط به شدت خود، زنده گی را به میزان مختلف تحت تاثیر قرار میدهد. شمار از کسانی ممکن است به کسب و کار خود ادامه دهند و به صورت عموم یک زنده گی عادی داشته باشند در حالیکه علایم نسبتاً شدید ممکن است کسی دیگر را تا حدی ناتوان و وحشت زده بسازد که خانه خود را ترک کند.

یادآوری واقعات صدمه آور ممکن است ذریعهٔ حواس پنجگانه و رویداد های زنده گی روزمره تبارز کنند. بنا بر این شخص مبتلا به این اختلال از موقعیت ها و افراد بشمول دوستان و اعضای خانواده که ممکن است خاطرات ناراحت کننده او را زنده کنند، دوری کرده میرود.

اختلال استرس پس از صدمه (PTSD) بدن را فوق العاده بیدار و مواظب میسازد که در نتیجه شخص صدمه دیده زود ترس و زود رنج میباشد که این به نوبه خود ممکن است منجر به خشم شدید گردد. در آن لحظه احساس میشود که آنچه که رخ داده است زنده گی را برای همیشه تباه و برباد ساخته است. این شاید واقعیت نداشته باشد و فقط یک تصور باطل باشد.

باید در صدد دریافت کمک برآیم؟

هر صدمه لازم نیست که به اختلال استرس پس از صدمه (PTSD) منجر گردد ولی اگر شما گمان میکنید که این اختلال دامنگیر شما شده است، میتوانید به مرکز صحی یا کلینیک روانی سراپا مراجعه کنید. هیچ وقت برای مراجعه بمنظور دریافت مراقبت دیر نیست ولی هرچه زودتر تداوی راه اندازی گردد همانقدر امکانات بهبود مساعدتر گردیده و شانس های شفا افزایش میابند. ۳۰ فیصد افراد که در ظرف یک ماه تحت تداوی قرار میگیرند، بعد از مدت یک سال به وضع پیش برمیگردند.

در هنگام تماس با خدمات صحی حتی اقارب شخص مبتلا به این اختلال حق دارند خواهان کمک شوند. موجودیت و حمایت اقارب در جریان تداوی اختلال استرس پس از صدمه (PTSD) اگرچه کار پرزحمت است ولی حایز اهمیت زیاد است.

تشخیص و درمان

برای تشخیص اختلال پریشانی پس از صدمه (PTSD) یک بررسی دقیق مبنی بر اظهارات شخص مبتلا به این اختلال مورد نیاز است. ممکن است شما فورمه های اندازه گیری را خانه پری کنید تا دکتور بتواند تشخیص نماید که آیا شما شرایط اختلال پریشانی پس از صدمه (PTSD) را برآورده میکنید و یا اینکه ناراحتی تان ناشی از چیز دیگری است.

یکی از تداوی های که نتایج بسیار خوب در مقابل اختلال استرس پس از صدمه (PTSD) نشان داده است، تداوی رفتاری-شناختی است. این تداوی حاکی از اینست که قدم به قدم در محیط کنترل شده به صدمهٔ روحی تعرض و نزدیکی صورت گیرد. به این شیوه واکنش های اضطرابی کاهش میابند و شما میتوانید مهار نمودن خاطرات را فرا بگیرید. یکی از سایر شیوه های درمان را EMDR (که مخفف Eye Movement Desenitizaition and Reprocessing است و به معنای پردازش مجدد حرکات چشم است) گویند که به جای تداوی مذکور فوق تخنیکی را که با حرکات چشم سر و کار دارد، به کار میبرد. حتی ادویه ضد افسردگی ممکن است در مقابل اختلال پریشانی پس از صدمه (PTSD) کمک کند.