Om – “psykos” och “vanföreställningar”

Om – ”psykos” och ”vanföreställningar”

”Vad är egentligen psykos?” frågar du.

”Jag kan bara beskriva min version – men du kan få den”, svarar jag.

   Det är genom våra sinnen som vi förstår vår verklighet. Det vi ser, hör, känner och luktar oss till – det beskriver vår bild av verklighet. När dina sinnen uppfattar samma saker som mina så kan vi vara tämligen överens om att vi befinner oss i samma verklighet. Att vi sedan har olika sätt att se, uppleva och dra slutsatser finner vi naturligt eftersom vår ryggsäck ser olika ut.

   När mina sinnen börjar ”lura” mig och jag ser saker som inte du kan se, jag hör saker som du inte kan höra, dofter befinner sig på ”fel” ställe och det är varmt där det inte borde och kallt där det borde vara varmt. 

   Då händer det något med mig i förhållande till dig – och andra.

   Mina sinnen beskriver ju min verklighet och då skrivs min verklighetsuppfattning om – helt enkelt för att passa det som jag med mina sinnen upplever. Det kallas för vanföreställning. Men i förhållande till det jag ser, hör och känner är det helt logiskt.

   Jag kan ha full koll på båda verkligheterna och då märker du inte ens att jag har en fot i varje. Det är som att se en bra film och samtidigt svara någon i rummet ”visst, jag tar en paus och går ut med hunden”. Men om den där verkligheten som jag inte delar med dig blir för spännande, skräckinjagande, intressant (hela Netflix finns i den – ska du veta!) så kan det tänkas att jag ställer båda fötterna i den ”andra” världen. Då agerar jag helt utifrån de lagar som existerar i den värld jag befinner mig.

   Det kallas psykos.