Mini-checklistor för normalstörda

Blommor och kort – helt okej!

 

Nu råkar ju jag veta att jag har världens bästa läsare – både normalstörda och diagnostiserade (och resten också), ni vet redan detta jag har att berätta, men sprid gärna informationen vidare. En färsk sifoundersökning visar att varannan kollega är osäker på hur den ska bemöta en arbetskamrat som får problem med sin psykiska hälsa. Och då är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

Är det inte märkligt, att varannan människa inte vet hur den ska reagera på den vanligaste orsaken till sjukskrivning? Jag tycker personligen att det mesta fungerar, bara man gör sitt bästa och undviker att gömma sig, snacka skit och sprida rykten. Ni har säkert fler braiga tips, de är hjärtligt välkomna! Här kommer (H)järnkolls superviktiga checklistor för kolleger och chefer:

Mini-checklista för dig som är kollega

  1. Försök att bidra till en öppen och saklig diskussion om psykisk hälsa och ohälsa på arbetsplatsen.
  2. Tala med varandra på ett inkännande sätt utan att döma eller värdera.
  3. Agera vid negativa attityder, skvaller och mobbning gentemot kollegor. Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga sådant.
  4. Fundera över hur du skulle agera om en kollega kommer tillbaka efter en sjukskrivning på grund av en kroppslig sjukdom eller skada. Agera utifrån det när en kollega kommer tillbaka efter en sjukskrivning med psykisk ohälsa. Mer info här.

Mini-checklista för dig som är arbetsgivare eller chef

  1. Förankra en värdegrund där alla behandlas med respekt och värdighet och där företeelser som mobbing och trakasserier inte tolereras.
  2. Arbeta för ett ledarskap där medarbetare känner sig delaktiga i beslutsprocesser och kan identifiera sig med verksamhetens mål.
  3. Se till att chefer och medarbetare har rätt kvalifikationer för sina arbetsuppgifter och att arbetsbelastningen är hanterbar. Sträva efter att alla har kontroll över sina arbetsuppgifter. Brist på kontroll är en stressfaktor.
  4. Var öppen för att flexibla arbetstider kan underlätta för personalen att skapa jämnvikt mellan privat- och arbetsliv.
  5. Fånga in tidiga signaler på psykisk ohälsa och upparbeta riktlinjer för agerande i ett tidigt skede, sjukdomsfas och efter sjukskrivning. Mer info här.
Om Tove
Jag har något så spännande som psykisk (o)hälsa. O:et betyder i mitt fall att jag har bipolär sjukdom och adhd. Vad det innebär ska jag berätta mer om i bloggen. Välkommen att följa min, ibland lite annorlunda, vardag!