Ett år med pandemin

Ett år med pandemin uppmärksammades i media på flera sätt. SVT1 sände bland annat en gudstjänst från Drottningholms Slottskapell, initierad av Kungen. Sex medlemmar av kungafamiljen och  två präster var närvarande, åtta är ju gränsen, och det blev en personlig andakt med egna böner, lästa till ljuständning. Efter gudstjänsten visades en film om Kyrkoherde Sahlberg i Klara. Plattan är hans vardagliga arbetsfält och filmen visade en helt annan sida av vad kristendomen kan betyda. Det var tänkvärda program.

Från Klara kyrka fick vi till slut höra en kör, bestående av glada sångare i alla variationer, ge ton med oförställd glädje. Samma glädje över att sjunga tillsammans som strålade från Gatans Kör, vars medlemmar säljer Situation Stockholm.

Sång skapar gemenskap, gemenskap ger glädje. Vi sjunger för lite.

Relaterat innehåll

Herdis Molinders blogg

Sensommaren

Sensommarvärmen dröjer sig kvar, solen värmer fortfarande och lockar till kaffe eller annat utomhus på...

Herdis Molinders blogg

Att bli gammal

Några tecken på att du måste inse att du är gammal. På gott och ont...

Herdis Molinders blogg

Fråga föräldrarna

Varför lyssnade jag inte när Mamma berättade? Varför frågade jag inte Pappa? Nu är det...