Dina personuppgifter – Mind
Ge en gåva

Dina personuppgifter

Då det är viktigt för oss att du som har en relation till oss, känner dig trygg när vi lånar dina personuppgifter, kommer vi alltid att behandla dina personuppgifter med transparens och öppenhet för dig, och med respekt för din personliga integritet.

Här nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, utifrån den relation du har till oss:

Integritetspolicy

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, i Minds hela integritetspolicy.

Kontaktuppgifter

Mind är personuppgiftsansvarig organisation. Vi nås via telefon 08-34 70 65 eller mejl [email protected]

Du kan när som helst kontakta oss och vår dataskyddsansvarig med frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter via mejladress: [email protected].

Givare

Ändamål med och rättslig grund för behandlingen

Det främsta ändamålet med behandlingen är att fullgöra ett gåvoavtal med dig som givare, genom att hantera gåva samt skicka tackbrev. För detta är den rättsliga grunden avtal.

Andra ändamål är statistik, analysera givarbeteende i marknadsföringssyfte, genomföra marknadsundersökningar, fråga om gåvor via direktmarknadsföring. Vi vill även erbjuda god givarservice genom att hantera frågor från dig som givare, rätta felaktiga uppgifter samt skicka information. För dessa ändamål är den rättsliga grunden berättigat intresse.

Intresseavvägning

När vi använder berättigat intresse som rättslig grund genomför vi alltid en intresseavvägning. När vi gjorde intresseavvägningen för dig som givare, kom vi fram till följande:

 • Behandlingen är nödvändig för Minds finansiering och verksamhet.
 • Du som givare kan lätt invända mot behandlingen.
 • Inga känsliga personuppgifter behandlas, personnummer behandlas utifrån vikten av säker identifiering.
 • Behandlingen sker för att du ska erhålla god givarvård/service.
 • Det är i Minds intresse att behandla dig väl och att behandla dina personuppgifter med respekt.

Personuppgifter vi behandlar för dig som givare

Namn, personnummer, e-post, privat adress, ev. fakturaadress/annan betalare, telefonnummer, transaktioner, databasID, medlemsID, prenumerantnummer, kontonummer (vid autogiro), referens, kontaktperson.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Personuppgifter för givare sparas i 36 månader efter senaste gåva. Vid adressinköp raderas adresserna 3 månader efter att marknadsföringsaktivitet genomförts.

Andra som får ta del av dina personuppgifter

Vi använder en begränsad grupp externa leverantörer för att uppnå ändamålen med behandlingen. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med alla externa leverantörer vi samarbetar med.

 • Tryckeri (vid utskick av t.ex. information)
 • E-postprogram (vid utskick av t.ex. information)
 • Leverantörer som hjälper oss med statistik och analys.

Personuppgifter som delas med tredje land

Vi använder oss av e-postprogrammet Mailchimp, en molntjänst som ligger utanför EU. Mailchimp är anslutna till Privacy Shield, en överenskommelse mellan EU och USA för säker behandling av personuppgifter. Mind har personuppgiftsbiträdesavtal med Mailchimp.

Kunder

Ändamål med och rättslig grund för behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter med följande ändamål och rättsliga grunder:

 • Fullfölja avtal, t.ex. leverera varor eller tjänst. För detta är den rättsliga grunden avtal.
 • Direktmarknadsföring, statistik och analys (förbättra kundupplevelsen). För dessa ändamål är den rättsliga grunden berättigat intresse.
 • Direktmarknadsföring mot ev. nya kunder. För detta ändamål är den rättsliga grunden berättigat intresse.

Intresseavvägning

När vi använder berättigat intresse som rättslig grund genomför vi alltid en intresseavvägning. När vi gjorde intresseavvägningen för dig som kund, kom vi fram till följande:

 • För att kunna säkra intäkter, sprida information om verksamheten och att stärka organisationens varumärke är behandlingen nödvändig för Mind.
 • Du som kund kan lätt invända mot behandlingen och inga känsliga personuppgifter behandlas.
 • Existerande kunder kan förvänta sig behandlingen, då det motsvarar sedvanlig branschstandard.
 • Direktmarknadsföring används endast en gång mot prospektiva kunder, som då också har möjlighet att invända mot behandlingen.

Det är vår bedömning att riskerna för individen är små, att säkerheten är tillfredsställande, att behandlingen är nödvändig för Mind, och att berättigat intresse är en korrekt rättslig grund för behandlingen.

Vilka personuppgifter vi behandlar för dig som kund

Namn, e-post, adress, telefon, kontaktuppgifter arbete, transaktioner, kundnummer, databasID.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Personuppgifter för kunder sparas i 12 månader efter senaste order. Vid adressinköp raderas adresserna 3 månader efter att marknadsföringsaktivitet genomförts.

Andra som får ta del av dina personuppgifter

Vi använder en begränsad grupp externa leverantörer för att uppnå ändamålen med behandlingen. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med alla externa leverantörer vi samarbetar med.

 • Tryckeri (vid utskick av t.ex. information)
 • E-postprogram (vid utskick av t.ex. information)
 • Leverantörer som hjälper oss med statistik och analys.
 • Plattform för e-handel (Tictail)

Personuppgifter som delas med tredje land

Vi använder oss av e-postprogrammet Mailchimp, en molntjänst som ligger utanför EU. Mailchimp är anslutna till Privacy Shield, en överenskommelse mellan EU och USA för säker behandling av personuppgifter.

Medlem

Ändamål med och rättslig grund för behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter som medlem med följande ändamål och med följande rättsliga grunder:

 • Medlemsadministration och hantering av medlemstidning, behandlas med den rättsliga grunden avtal.
 • Direktmarknadsföring, statistik och analys, marknadsundersökningar samt god medlemsservice utför vi med den rättsliga grunden berättigat intresse.

Intresseavvägning

När vi använder berättigat intresse som rättslig grund genomför vi alltid en intresseavvägning. När vi gjorde intresseavvägningen för dig som medlem, kom vi fram till följande:

 • Behandlingen är nödvändig för Minds styrning och finansiering.
 • Behandlingen inkluderar personnummer, men i övrigt inga känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter.
 • Personuppgifterna behandlas med hög säkerhet.
 • Det ligger i Minds intresse att vårda sina medlemmar och att inte missbruka deras personuppgifter.
 • Det ligger i medlemmarnas intresse att få en god medlemsservice och att de känner sig väl behandlade.

Det är vår bedömning att riskerna för individen är små, att säkerheten är tillfredsställande, att behandlingen är nödvändig för Mind, och att berättigat intresse är en korrekt rättslig grund för behandlingen.

Personuppgifter vi behandlar för dig som medlem

Namn, personnummer, e-post, privat adress, ev. fakturaadress/annan betalare, telefonnummer, transaktioner, databasID, medlemsID, prenumerantnummer, kontonummer (vid autogiro), referens, kontaktperson.

Hur länge vi behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgifter för medlemmar sparas i 12 månader efter att medlemskapet avslutats. Vid adressinköp raderas adresserna 3 månader efter att marknadsföringsaktivitet genomförts.

Andra som får ta del av dina personuppgifter

Vi använder en begränsad grupp externa leverantörer för att uppnå ändamålen med behandlingen. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med alla externa leverantörer vi samarbetar med.

 • Tryckeri (vid utskick av t.ex. information och tidning)
 • E-postprogram (vid utskick av t.ex. information)
 • Leverantörer som hjälper oss med statistik och analys.
 • Bidragsgivare till Mind (vid granskning)

Personuppgifter som delas med tredje land

Vi använder oss av e-postprogrammet Mailchimp, en molntjänst som ligger utanför EU. Mailchimp är anslutna till Privacy Shield, en överenskommelse mellan EU och USA för säker behandling av personuppgifter.

Personer som beställer material

Ändamål med och rättslig grund för behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra en beställning från dig som beställer, med den rättsliga grunden avtal.

Vilka personuppgift vi behandlar för dig som beställare

Namn, e-post, postadress materialet ska skickas till.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Personuppgifterna sparas i två veckor efter att beställningen är genomförd.

Andra som får ta del av dina personuppgifter

Vi lämnar ej ut dina personuppgifter till tredje part. Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev i samband med din beställning, använder vi oss av e-postprogrammet Mailchimp.

Personuppgifter som delas med tredje land

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev i samband med din beställning, använder vi oss av e-postprogrammet Mailchimp, en molntjänst som ligger utanför EU. Mailchimp är anslutna till Privacy Shield, en överenskommelse mellan EU och USA för säker behandling av personuppgifter.

Prenumerant på nyhetsbrevet

Ändamål med och rättslig grund för behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter med följande ändamål och rättsliga grunder:

 • Uppfylla avtal med prenumeranten angående prenumeration på nyhetsbrevet, med den rättsliga grunden avtal.
 • Erbjuda prenumeranten andra tjänster från Mind samt förbättra nyhetsbrevet, med den rättsliga grunden berättigat intresse.
 • Att fullgöra plikter mot prenumerant för att spara namn och personuppgifter i en ”spärrlista” för att se till att individen inte får fler utskick till oss, med den rättsliga grunden avtal.

Intresseavvägning

När vi använder berättigat intresse som rättslig grund genomför vi alltid en intresseavvägning. När vi gjorde intresseavvägningen för dig som prenumerant på nyhetsbrevet, kom vi fram till följande:

 • Behandlingen är nödvändig för att Mind ska fortsätta utgivningen av nyhetsbrevet.
 • Prenumerationen är frivillig, initierad av prenumeranten själv och inga känsliga personuppgifter förekommer.
 • Prenumeranten informeras om behandlingen i samband med anmälningsformuläret, välkomstbrevet och i footern på nyhetsbrevet och kan således förvänta sig behandlingen.
 • Prenumeranten kan när som helst avprenumerera eller radera sin information.

Det är vår bedömning att riskerna för individen är små, att säkerheten är tillfredsställande, att behandlingen är nödvändig för Mind, och att berättigat intresse är en korrekt rättslig grund för behandlingen.

Vilka personuppgifter vi behandlar för dig som prenumerant på nyhetsbrevet

Namn, e-post.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Personuppgifter för prenumeranter raderas på begäran från prenumeranter.

Önskar prenumeranten i stället avprenumerera för att på det sättet försäkra sig om att inte få ytterligare utskick från oss, markeras individerna med ”unsubscribed” och sparas i en ”spärrlista” tills prenu meranten önskar återaktiveras eller raderas

Andra som får ta del av dina personuppgifter

Vi använder en begränsad grupp externa leverantörer för att uppnå ändamålen med behandlingen. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med alla externa leverantörer vi samarbetar med.

 • E-postprogram (vid utskick av t.ex. information)
 • Leverantörer som hjälper oss med statistik och analys.

Personuppgifter som delas med tredje land

Vi använder oss av e-postprogrammet Mailchimp, en molntjänst som ligger utanför EU. Mailchimp är anslutna till Privacy Shield, en överenskommelse mellan EU och USA för säker behandling av personuppgifter.

Prenumerant på Tidningen Mind

Ändamål med och rättslig grund för behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter med följande ändamål och rättsliga grunder:

 • Hantering och administration av prenumeration, behandlas med den rättsliga grunden avtal.
 • Direktmarknadsföring, statistik och analys, marknadsundersökningar samt god kundservice, behandlas med den rättsliga grunden intresseavvägning.

Intresseavvägning

När vi använder berättigat intresse som rättslig grund genomför vi alltid en intresseavvägning. När vi gjorde intresseavvägningen för dig som prenumerant på tidningen Mind, kom vi fram till följande:

 • Behandlingen är nödvändig för att Mind ska kunna ge ut en tidning och hantera prenumerationer av denna.
 • Prenumeranten kan lätt invända mot behandlingen.
 • Inga känsliga eller extra skyddsvärda uppgifter behandlas.
 • Personuppgifterna behandlas på ett säkert sätt och behandlas ej på ett sätt som är skadligt för individen.
 • Det är i Minds intresse att behandla prenumeranten väl och att behandla deras personuppgifter med respekt.

Det är vår bedömning att riskerna för individen är små, att säkerheten är tillfredsställande, att behandlingen är nödvändig för Mind, och att berättigat intresse är en korrekt rättslig grund för behandlingen.

Vilka personuppgifter vi behandlar för dig som prenumerant på Tidningen Mind

Namn, personnummer, e-post, privat adress, ev. fakturaadress/annan betalare, telefonnummer, transaktioner, databasID, medlemsID, prenumerantnummer, kontonummer (vid autogiro), referens, kontaktperson.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Personuppgifter för prenumeranter sparas i 12 månader efter att medlemskapet avslutats.
Vid adressinköp raderas adresserna 3 månader efter att marknadsföringsaktivitet genomförts.

Andra som får ta del av dina personuppgifter

Vi använder en begränsad grupp externa leverantörer för att uppnå ändamålen med behandlingen. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med alla externa leverantörer vi samarbetar med.

• Adressfil till tryckeri (tidning och direktmarknadsföring)
• Adressfil till leverantör för direktmarknadsföring (t.ex. Mailchimp)
• Adressfil till leverantör för statistik och analys

Personuppgifter som delas med tredje land

Vi använder oss av e-postprogrammet Mailchimp, en molntjänst som ligger utanför EU. Mailchimp är anslutna till Privacy Shield, en överenskommelse mellan EU och USA för säker behandling av personuppgifter.

Stödsökande

Om din anonymitet och när vi behandlar dina personuppgifter

Som stödsökande i någon av våra stödverksamheter är du alltid anonym. Denna anonymitet är viktig för oss och något vi värderar högt.

Även om samtalen är anonyma kan det förekomma samtal där personuppgifter avslöjas. Det kan vara medvetet eller av misstag; det är lätt hänt med tanke på samtalens natur. Då vill vi att du ska veta att vi tar dessa samtal på högsta allvar och att vi har rutiner för att radera och/eller anonymisera dessa omgående.

Under vissa perioder deltar vi i forskningsstudier och då kan samtalen komma att sparas längre. Under sådana perioder blir du alltid tillfrågad om det är ok att samtalet lagras och används för forskningssyfte. Deltagande är alltid helt frivilligt, både för dig och för volontären.

Det finns också en specifik situation då vi kommer att be dig om dina personuppgifter och det är när du eller vår volontär bedömer att det finns en akut risk för ditt liv och du själv ber om hjälp för att kontakta SOS Alarm. Då kommer vi att be om ditt namn, din adress och ditt personnummer. När vi får dina personuppgifter i en sådan situation behandlar vi dessa med den rättsliga grunden Skydd för grundläggande intressen.

Hur länge vi sparar samtalen

Samtalen sparas i två veckor, oavsett om samtalen skett via telefon eller chatt. Under dessa två veckor har endast vår anställda personal inom respektive stödverksamhet tillgång till dessa, för kvalitetsgranskning och återkoppling till volontären. Därefter raderas samtalen per automatik.

Andra som får ta del av dina personuppgifter

Vi lämnar inte ut dina samtal eller personuppgifter till tredje part, utom i de två fall som vi nämner ovan: när vi med ditt tillstånd ringer SOS Alarm, eller när vi med ditt tillstånd genomför forskningsstudier.

Volontär

Ändamål med och rättslig grund för behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med följande rättslig grund:

 • Administration av volontäruppdraget, t.ex. schemaläggning, handledning och fortbildning samt informationsbrev. Denna behandling sker med ”avtal” som rättslig grund. Med avtal avses volontäravtalet (tidigare kallad volontäröverenskommelsen).
 • Publicering av foto/film på webb, sociala medier och/eller tryckmaterial. Denna behandling sker med ”avtal” som rättslig grund. Med avtal avses en så kallad modellrelease, som du skriver på i samband med fotografering (om du är med på en sådan).

Vilka personuppgifter vi behandlar

Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, privat adress, foto/film, id-nr, ICE-nr, referenser, CV, volontärort.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Volontärers personuppgifter lagras så länge som deras volontärskap klassas som aktivt eller pausat (pausade uppdrag anses vara max tre månader). Volontärer tas bort i samband med att deras volontärskap upphör.

Personuppgifter för personer som är intresserade av att bli volontärer lagras i tre månader (den tid det brukar ta för en person som är intresserad till att bli volontär), sedan raderas dessa.

Andra som får ta del av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i vårt schemaläggningssystem, vårt system för gemensam lagring, vårt bokningssystem och i vårt e-postprogram. Mind har personuppgiftsbiträdesavtal med alla dessa leverantörer. Dina personuppgifter delas inte med annan part.

Personuppgifter som delas med tredje land

Vi använder oss av e-postprogrammet Mailchimp, en molntjänst som ligger utanför EU. Mailchimp är anslutna till Privacy Shield, en överenskommelse mellan EU och USA för säker behandling av personuppgifter.

Webbplatsbesökare mind.se

Ändamål med och rättslig grund för behandlingen

Vi använder oss av cookies och spårningspixlar med för att mäta, testa, följa upp och analysera webbplatstrafik och annonsering, för att i sin tur kunna förbättra din och andra besökares upplevelse av mind.se och förse dig med relevant information. Denna behandling sker med berättigat intresse som rättslig grund.

Om Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din webbläsare att lägga till texten i en separat fil. Mind använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser, genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din webbläsare själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookie-filer som har placerats hos dig.

Intresseavvägning

När vi använder berättigat intresse som rättslig grund genomför vi alltid en intresseavvägning. När vi gjorde intresseavvägningen för dig som webbplatsbesökare, kom vi fram till följande:

 • För att kunna säkra intäkter, sprida information om verksamheten och att stärka organisationens varumärke är behandlingen nödvändig för Mind.
 • Inga känsliga personuppgifter behandlas
 • Behandlingen utgår från sedvanlig branschstandard
 • Säkerheten är hög och åtkomst till administrationsgränsnitt begränsad.
 • Behandlingen är till besökarens fördel, för mer relevant information och bättre tillgänglighet.

Det är vår bedömning att riskerna för individen är små, att säkerheten är tillfredsställande, att behandlingen är nödvändig för Mind, och att berättigat intresse är en korrekt rättslig grund för behandlingen.

Andra som får ta del av dina personuppgifter

Vi använder oss av verktyg för digital analys och målspårning. Vi delar inte dina personuppgifter med annan part.

Personuppgifter som delas med tredje land

Vi använder oss av Mailchimp, Google Analytics och Facebook pixel, molntjänster som behandlar personuppgifter utanför EU. Alla dessa tjänster är anslutna till Privacy Shield, en överenskommelse mellan EU och USA för säker behandling av personuppgifter.