Ge en gåva

Äldrelinjen

Längtar du efter någon att prata med? Vi är bara ett samtal bort. Ring Äldrelinjen på tel: 020-22 22 33, vardagar 8-19 och helger 10-16, för att prata med någon av våra volontärer.

 

Äldrelinjen
  • Tel: 020-22 22 33
  • Öppet: 8-19 vardagar, 10-16 helger
  • Volontärer svarar
  • Du är anonym

Om Äldrelinjen

Äldrelinjen riktar sig till dig som mår psykiskt dåligt eller som längtar efter någon att prata med. Vi är bara ett samtal bort.

Äldrelinjen är öppen vardagar 8-19 och helger 10-16, och är bemannad av utbildade volontärer. Vi nås på telefonnummer 020-22 22 33.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, någon som lyssnar. Den viktigaste uppgiften för våra volontärer är att stödja dig. Det gör vi genom att lyssna, reflektera och bekräfta.

Vi erbjuder inte behandling, men när tankarna är mörka och tunga kan ett gott samtal bli en vändpunkt. Vid behov hänvisar vi vidare till annat eller professionellt stöd.

Volontärerna arbetar ideellt två fasta pass per månad. Uppringaren och volontärer är anonyma för varandra.

Efter avslutat samtal görs en utvärdering av samtalet på ett särskilt formulär för statistik och inför kvalitetsutveckling av samtalsstödet.

Ringer du från dolt nummer? Tyvärr kan vi inte av tekniska skäl ta samtal från dolt nummer, så om du har det kommer du att hamna hos vår telefonsvarare. Vänd dig till din teleoperatör för support.

Om att bli äldre

Att åldras är på flera sätt lättare idag än för 30 eller 50 år sedan. Medicinska framsteg och ökad välfärd har gjort att vi ofta kan leva hälsosammare och längre liv. Men för många präglas åldrandet tyvärr av ensamhet och psykiska besvär.

Statistik visar att äldres psykiska ohälsa är ett eftersatt område och att psykisk ohälsa och självmord är vanligt bland äldre. Depression är vanligt bland äldre personer. Psykisk ohälsa hos äldre är ofta ett bortglömt problem som förknippas med skamkänslor. Dessutom betraktas ofta depression, ångest och andra psykiska sjukdomar som ett naturligt tillstånd för de äldre. Många får därför inte adekvat behandling.

Äldrelinjen startades 2012 för att stödja äldre som längtar efter någon att prata med och/eller har psykiska besvär.