Ge en gåva

Vi behöver bli fler

Om Mind

Mind är en ideell organisation som vill minska skam och stigma kring psykisk ohälsa och öka förutsättningarna för psykiskt välbefinnande för alla, genom medmänskliga samtal, kunskapsspridning och påverkansarbete. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver och där ingen tar sitt liv.

Mind har tre verksamhetsområden; stödverksamhet, kunskapsspridning och påverkansarbete och är organiserat i fyra team; engagemang, tema, stöd och administration. Mind har cirka 45 anställda och 850 volontärer. Omsättningen förra året var drygt 50 mkr.

Om rollen:
Som strategi- och verksamhetssamordnare på Mind arbetar du nära ledningen för att hålla ihop vår verksamhetsstyrning. Din roll är att säkerställa effektiva processer gällande strategisk planering, verksamhetsplanering, budgetering och uppföljning samt rapportering. Ditt uppdrag är att leda organisationens utvecklings-, planerings- och uppföljningsprocesser för att säkra enhetliga arbetssätt och att vi arbetar efter våra beslutade prioriteringar. Du bidrar också till att utveckla organisationens rutiner och processer som främjar både måluppfyllelse och en god arbetsmiljö. Du leder samtal med chefer och medarbetare för att göra värdeskapande analyser och underlag för beslut om verksamhetens styrning.

Dina ansvarsområden omfattar främst att:

 • leda processen för verksamhetsplanering, uppföljning och rapportering inklusive budgetarbete (i nära samarbete med chefen för administration) och det administrativa årshjulet.​
 • ta fram system och samordna processer för effektivare arbetssätt mot Minds övergripande mål.​
 • skapa och uppdatera policys.
 • leda arbetet med att ta fram en årsrapport och årsredovisning för verksamheten samt annan rapportering till Giva med flera.
 • Delta som sekreterare vid styrelsemöten och tillsammans med GS planera styrelsens arbete och ta fram och skicka ut underlag till styrelsen.
 • Leda arbetet med processen för årliga medarbetarsamtal och lönerevisioner.
 • Leda processer som bidrar till en god arbetsmiljö som arbetsplatsträffar, dialog med skyddsombud och medarbetarenkäter.
 • Leda samtal med chefer och personal för att ta fram relevant underlag för beslut om verksamhetens styrning och att ansvara för förbättringsåtgärder gällande organisation och arbetssätt.
 • Bidra till framtagning av nya större ansökningar som involverar flera team.

Dina kvalifikationer:

Vi söker dig som:

 • Har en examen från relevant högskoleutbildning.
 • Har minst fem års erfarenhet av en liknande roll alternativt projektledning med fokus på verksamhetsutveckling i en ideell verksamhet.
 • Har stor vana vid att driva internt utvecklingsarbete, leda processer och skapa delaktighet.
 • Trivs i en flexibel roll i en organisation som förändras.
 • Känner dig trygg och kan skapa förtroende för den riktning och de arbetssätt vi har valt.
 • Är van vid att arbeta strategiskt och lösningsorienterat.
 • Är van vid att utbilda och leda utvecklingsprocesser.
 • Är van att arbeta i olika digitala plattformar och system.

Dina egenskaper:

Du är en engagerad och prestigelös person som tycker om att arbeta verksamhetsnära, självständigt och i nära samarbete med kollegor för att uppnå framgång.  Du trivs i en analytisk roll och med att ta initiativ till förbättringar. Du är bra på att planera, följa upp och hålla deadlines. Du tycker om när det händer mycket och trivs med en inte alltid helt inrutad vardag.

Om tjänsten

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vårt huvudkontor ligger i trevliga lokaler i Garnisonen på Karlavägen.

Din ansökan

Om det här låter spännande är du välkommen med din ansökan till oss så snart som möjligt – dock senast den 15 augusti till mailadressen [email protected]. Vår förhoppning är att tillsätta tjänsten snarast och kommer påbörja rekryteringsprocessen så snart rätt kandidat dyker upp.

Kontaktperson

Vid frågor och funderingar om tjänsten, ta kontakt med Minds generalsekreterare Karin Schulz på [email protected] eller på 073-501 80 33.