Ge en gåva

Vi behöver bli fler

Om Mind 

Mind är en ideell förening som arbetar för att främja psykiskt välbefinnande. Organisationen har funnits sedan 1931 men har växt kraftigt i storlek och omsättning de senaste åren.  Mind förebygger psykisk ohälsa och självmord genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion. Vi är kända för att ta ställning för ett mänskligare samhälle. Vi strävar efter ett tankeledarskap och att nå ut brett med kunskap på ett innovativt sätt för att främja psykiskt välbefinnande hos hela befolkningen.  

Vi sprider medmänsklighet genom våra stödverksamheter: Självmordslinjen, Livslinjen, Äldrelinjen, Föräldralinjen, Refugee Line och Mind Forum. I dessa verksamheter arbetar ca 850 volontärer ideellt. Vi är en välkänd och tongivande aktör som lyssnar till och kommunicerar de behov vi människor har när vi drabbas av psykiska besvär eller psykiatriska diagnoser och tillstånd. Genom vårt opinionsbildnings- och påverkansarbete vill vi verka för att alla har rätt till psykiskt välbefinnande, oavsett diagnos, ålder, bakgrund och situation. Vi är en inspirerande organisation under tillväxt och allt vi gör ska kännetecknas av mod, respekt och tillit. 

Minds verksamhet är organiserad i fyra team; engagemang, kunskap & utveckling, stöd och ekonomi. Mind har cirka 50 anställda och 850 volontärer. Omsättningen förra året var drygt 50 mkr.  

Om rollen 

Chefen för kunskap och utveckling ansvarar för att utveckla och driva Minds kunskaps- och påverkans-/opinionsbildningsarbete tillsammans med sina kollegor i enlighet med Minds strategiska plan och rapporterar direkt till generalsekreteraren. Din uppgift är att leda ditt team till att utvecklas, känna arbetsglädje och prestera på topp med hjälp av våra ledord mod, tillit och respekt. Du engagerar dig i att tillsammans med ledningsgruppen utöva ett ledarskap som främjar psykiskt välbefinnande. 

I teamet finns sakkunniga projektledare, webbredaktörer och en samhällspolitiskt ansvarig. Teamet driver initiativ för att främja psykiskt välbefinnande hos våra målgrupper genom att utveckla fysiska eller digitala produkter och innehåll till webben samt olika digitala kanaler. Teamet ansvarar även för opinionsbildning och att bedriva påverkansarbete gentemot beslutsfattare och andra relevanta intressenter för att främja psykiskt välbefinnande hos befolkningen.  

I rollen ingår även att, tillsammans med teamet, bevaka, initiera, utveckla och leda initiativ inom området psykisk hälsa som leder till tydliga effekter för våra målgrupper. Med utgångspunkt från behov hos Minds målgrupper ingår även att ta fram projekt- och verksamhetsidéer och utveckla förutsättningar för nya initiativ samt söka finansiering för dessa. 

Inom dina ansvarsområden som chef för teamet ingår bland annat följande: 

  • Ansvara för att Mind nyfiket utforskar området psykisk hälsa och utforma Minds roll och budskap utifrån omvärldshändelser, forskning och insikter och omvandla dessa till initiativ inom Minds verksamhetsområden.  
  • Ansvara för att Mind bidrar till ökad kännedom om psykisk hälsa och är en trovärdig aktör inom området genom att driva kunskaps- och opinionsbildnings/påverkansprojekt och initiativ.  
  • Ansvara för kunskapsspridning och opinionsbildnings/påverkansarbetet på ett strategiskt och operativt plan i enlighet med Minds strategi och verksamhetsplan, i nära samarbete med GS och ledningsgruppen.  
  • Leda utvecklingen av relevant innehåll på webbplatsen Mind.se, och i våra digitala kanaler (utbildningar, rapporter, artiklar, seminarier, filmer, poddar, spel m.m). 
  • Samordna den externa kommunikationen med chefen för kommunikation och insamling. 
  • Utifrån identifierade behov hos Minds målgrupper leda arbetet gällande utveckling av idé, koncept och ansökningar samt arbeta aktivt för att uppnå finansiering av projekten. 

Dina kvalifikationer 

Vi ser att du som söker denna tjänst har en akademisk examen inom kommunikation, journalistik, psykologi, samhällsvetenskap, sociologi eller annat relevant ämne. Du bör ha gedigen erfarenhet av att arbeta med psykisk hälsa och av att arbeta strategiskt med samhällsfrågor i någon form. Du har minst 7 års erfarenhet av att leda personal och är en uppskattad chef. Du har mycket god språkkänsla och vana att sprida kunskap på ett intressant och lättillgängligt sätt.  Du har tidigare erfarenhet av budgetansvar och av att leda större projekt. Du har ett stort samhällsengagemang, har erfarenhet från ideell verksamhet och förstår den roll vi tar i samhället. Du har erfarenhet av att utveckla och leda en verksamhet till att nå tydliga resultat. Du har erfarenhet av förändringsarbete då Mind är en organisation under ständig utveckling och tillväxt.  

Dina egenskaper 

Du är en engagerad och prestigelös person som tycker om att arbeta verksamhetsnära, självständigt och i nära samarbete med kollegor för att uppnå framgång.  Du trivs i en analytisk roll och är idérik och innovativ. Du ser möjligheter till utveckling, driver frågor från idé till handling och tar gärna initiativ till förbättringar. Du är samhällsintresserad och diskuterar gärna lösningar på samhällsutmaningar. Du är bra på att planera, följa upp och hålla deadlines. Du tycker om när det händer mycket och trivs med en inte alltid helt inrutad vardag. 

Om tjänsten

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid på Minds huvudkontor, som ligger i trevliga lokaler i Garnisonen på Karlavägen.

Din ansökan 

Om det här låter spännande är du välkommen med din ansökan till oss senast den 14 augusti till [email protected]. Vi ser gärna att du förutom ditt CV och introduktionsbrev skickar en kort film på ca 1 minut (inspelad på mobilen) där du förmedlar varför du tycker du är rätt person för jobbet. Vid frågor om tjänsten maila vår generalsekreterare på [email protected]. 

Vår förhoppning är att tillsätta tjänsten snarast möjligt.