”Vi bedömer att vårt bidrag kan göra verklig skillnad”

Lannebo Fonder är en av Minds viktigaste finansiärer. Vi pratade med Martin Öqvist, VD på Lannebo fonder, om varför det är så viktigt.

Varför har ni valt att stötta Mind?

– Lannebo Fonder är långsiktigt engagerade i välgörenhet. Vi har en strukturerad process för urval av organisationer där vi bedömer att vårt bidrag kan göra verklig skillnad i vår närhet.

Vi är bedrövade över att psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken och bedömer Minds verksamhet som relevant och angelägen.

Organisationen har en imponerande kombination av bredd och fokus och gör utan tvekan skillnad för de mest behövande. Därför stödjer vi Mind.

Vilken skillnad kan Mind göra på en arbetsplats till exempel?

– En viktig del i det långsiktiga arbetet för psykisk hälsa är förstås ökad kunskap och opinionsbildning. Även på detta område gör Mind skillnad.

Som långsiktig partner till Mind gör vi också vad vi kan för att öka medvetenheten i vår egen närhet om psykisk ohälsa, varningssignaler, rehabilitering och så vidare. Jag är glad och tacksam för den möjligheten.

Ett stort och varmt tack till Lannebo Fonder.