Välkommen till Minds årsmöte 2022

Nu är det dags för årsmöte igen! Förra året var såklart präglat av pandemin. Vi har fortsatt förstärka stödverksamheterna och tog emot över 100 000 samtal i våra stödlinjer under 2021. Vi har också arbetat vidare med att sprida kunskap om hur vi mår psykiskt i Sverige och haft ett särskilt fokus på äldre vuxna och deras psykiska hälsa. Sedan pandemin bröt ut har antalet samtal till både Självmordslinjen och Äldrelinjen ökat kraftigt och vi behöver fortsätta förstärka det medmänskliga stödet. Tack vare ditt och andra medlemmars stöd är det möjligt. Vi behöver hjälpas åt.

Plats: Garnisonen konferens, Karlavägen 100, lokal: Berzelii Park. En trappa upp eller hiss till plan 4.

Tid: Måndag 9 maj kl. 18.00

Anmäl dig senast den 27 april.

Aktuella handlingar och föredragningslista skickas, till anmälda medlemmar och ombud, senast 8 dagar före årsmötet och publiceras samtidigt på mind.se.

Motioner ska vara Mind tillhanda senast den 19 april.
Maila till [email protected] eller skicka via post till:

Mind
Att: Styrelsen
Karlavägen 108
115 26 Stockholm

Varmt välkommen önskar styrelsen!

Dagordning årsmöte Mind 2022

Bilaga 1 Mind Årsrapport 2021

Bilaga 2 Valberedningens förslag

Bilaga 3 Motion 1

Bilaga 4 Svar till motion 1

Bilaga 5 Motion 2

Bilaga 6 Svar till motion 2