Tycker Mind att Nationella hjälplinjen ska återuppstå?

Efter ett upprop från Suicide Zero, NSPH och Funktionsrätt Sverige för att öppna Nationella hjälplinjen igen, vill Mind ge sitt perspektiv.

Den nationella hjälplinjen som lades ned den 1 januari 2020 tog emot 15 000 samtal under 2019. Som en jämförelse tog Mind emot ca 85 000 samtal i stödlinjerna under 2022 och vi ser att behovet av medmänskligt stöd är större ändå. Vi har dock inte tillräckliga resurser för att ta emot alla som kontaktar oss. Än.

Den nationella hjälplinje som nu föreslås är en anonym tjänst som ger allmänt råd och stöd av legitimerad personal. Ett likvärdigt stöd erbjuds redan av ett flertal ideella stödlinjer, varav Minds stödlinjer tar emot flest samtal. Det medmänskliga stödet från Mind ges främst av engagerade och välutbildade volontärer. Med tanke på långa köer till BUP, höga sjukskrivningstal för psykisk ohälsa och en stor andel av befolkningen som får antidepressiva läkemedel är det inte rimligt att legitimerad personal ägnar sig åt anonymt stöd vid psykiska besvär. Det finns en övertro på att endast legitimerad personal kan möta en person som mår dåligt. Forskning visar att vid tillfälliga kriser och självmordstankar är medmänskligt stöd hjälpsamt. Endast ungefär hälften av de som tar sitt liv har en psykiatrisk diagnos och många skulle aldrig vända sig till vården med sina tankar på självmord.

Den saknade Ing-Marie Wieselgren upprepade ofta; rätt insatser, på rätt nivå, i rätt tid. Aldrig har så många sökt hjälp för psykisk ohälsa som idag. Många som kontaktar Självmordslinjen vittnar om att de inte får den vård de behöver och väntetiden är ofta lång. Mind efterlyser verkligen en mer tillgänglig, likvärdig och jämlik vård vid psykisk ohälsa. Men med tanke på läget behöver vi noga bedöma vilken vård som ska ges av och till vem, och hushålla med den legitimerade personal som finns.

Det finns många fördelar med att låta civilsamhället avlasta offentliga vårdgivare när det gäller lindrigare psykiska besvär, särskilt när det offentliga redan idag har svårigheter att möta ett skriande behov av psykologiskt stöd och behandling. Genom att låta ideella krafter bära det primära ansvaret för att möta människors enklare livslidande kan hälso- och sjukvården i stället lägga resurserna där den behövs bäst, på de som behöver mer än bara ett stödjande samtal.

I stället för att starta en helt ny stödlinje, med allt vad det innebär, är det klokt att göra det möjligt för befintliga stödlinjer, som Självmordslinjen, att verka på ett tillförlitligt och hållbart sätt. Utan ett substantiellt offentligt stöd kommer vi inte ha möjlighet att fortsätta ha öppet dygnet runt. Mind har sedan 2019 ökat vårt medmänskliga stöd med drygt 130 procent. Vårt mål är att ta emot alla som kontaktar oss. Hjälp oss göra det genom att bidra till Minds arbete. Det är också det snabbaste och mest kostnadseffektiva initiativ som regeringen kan ta för att minska det psykiska lidandet, och i slutändan rädda liv. Vi behöver helt enkelt hjälpas åt så att vårt samhälles resurser räcker bättre. Varje samtal räknas.