Tim Bergling Foundation samarbetar med Mind för utbyggnad av Självmordslinjen

Tim Bergling Foundation, som grundades av Tim ”Avicii” Berglings familj efter hans självmord den 20 april 2018, presenterar sitt första samarbete. Med ett bidrag från stiftelsen kan Mind utöka öppettiderna i Självmordslinjen, Sveriges enda stödlinje för personer med självmordstankar. Målet är att Självmordslinjen ska kunna ta emot samtal från människor i kris 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Detta bidrag är öronmärkt till omkostnader främst i samband med nattöppet.

Varje år tar över 1500 personer i Sverige, och ca 800 000 människor i världen sitt liv. Det är fler än i trafiken där ca 300 personer omkommer i Sverige varje år och internationellt fler än de som dör i krig. Det är dessutom väldigt många fler som gör självmordsförsök, eller som har tankar på att ta sitt liv. Samhällets förebyggande insatser är otillräckliga och kommer inte i närheten av det ökade behov som finns, inte minst bland unga och unga vuxna. Det är en alarmerande utveckling.

Stödlinjer på telefon och chatt är en vanlig insats i flera länders självmordsförebyggande arbete som även rekommenderas av Världshälsoorganisationen, WHO. Men i Sverige har det inte funnits en särskild självmordslinje förrän Mind startade Självmordslinjen 2012. Idag är det Sveriges enda stödlinje för personer med självmordstankar.

Samhällets insatser har hittills varit ojämna och bristfälliga. Vid årsskiftet 2019/2020 lägger dessutom Nationella hjälplinjen ned sin verksamhet, en uppmärksammad och obegriplig åtgärd i ett läge där behovet är större än någonsin tidigare – ett beslut som sannolikt får allvarliga konsekvenser och även kommer att leda till ytterligare samtal till Självmordslinjen.

I en nyligen publicerad rapport från Folkhälsomyndigheten (2019-10-01) identifieras ett antal brister: uppföljning av åtgärder, vård- och behandlingsplaner, bedömningen av självmordsrisker och samverkan mellan vårdaktörer med olika ansvar för patienten.

”Vi vet att ett medmänskligt samtal kan rädda liv och Mind gör ett mycket viktigt arbete när det gäller att förebygga självmord. Behovet är väldigt stort och organisationen behöver öka sin kapacitet genom att Självmordslinjen får långsiktigt ökade resurser och kan ta emot fler samtal på telefon och chatt hela dygnet, 365/24/7. Vårt ändamål med stiftelsen är bland annat att förhindra självmord och psykiskt lidande hos barn, unga och unga vuxna. Vi ser att Självmordslinjen gör en livsviktig insats i det avseendet”, säger Klas Bergling.

Samtal till Självmordslinjen är anonyma, kostnadsfria och besvaras av utbildade volontärer varje dag mellan kl 06-24 och de allra flesta som tar kontakt är unga vuxna. I år tar Självmordslinjen emot ca 31 000 samtal, men det är endast ett av tio kontaktförsök som hinns med. Under 2018 var det över 200 000 samtal som inte kunde besvaras på grund av resursbrist.

”Självmordslinjen har idag en stadigvarande finansiering omfattande ca 20% av kostnaderna i form av offentliga medel. I övrigt finns inga garantier för finansiering från år till år. Det är en stor risk och ett allvarligt läge för oss som ser det ökande behovet av suicidpreventiva insatser. Därför är vi oerhört tacksamma för stödet från Tim Bergling Foundation och vi ser fram emot samarbetet vi planerar för kommande tre år”, säger Karin Schulz, generalsekreterare på Mind.

För att möjliggöra en väl fungerande utbyggnad av Självmordslinjen kommer Tim Bergling Foundation i ett första steg att garantera de 30 miljoner kronor som linjen de första tre åren beräknas komma att kosta. Det kommer dock att krävas ytterligare finansiellt stöd från civilsamhället, företag och andra aktörer för att möjliggöra en långsiktigt hållbar drift av Självmordslinjen i Sverige. I samband med Avicii Tribute for Mental Health Awareness på Friends Arena den 5 december startar Mind en insamling till Tims minne, med Självmordslinjen som gåvomottagare, som en del i satsningen att ta emot fler samtal dygnet runt.

Kontaktuppgifter: 

Karin Schulz, generalsekreterare Mind
[email protected]
073-501 80 33

Ebba Lindqvist PR
[email protected]
070-480 33 00

Vill du skänka en gåva?