beroende – Mind
Ge en gåva
Tidningen Mind

Olika sårbarhet för beroendesjukdom

Det kan finnas en genetisk sårbarhet inbyggd i vissa familjesystem. Det är en viktig kunskap som ökar chanserna för att sätta in...
Tidningen Mind

Teorier om beroende

I boken Theory of Addiction har författarna Robert West och Jamie Brown delat in de vanligaste teorierna om beroende i tre teoribildningar....