Skolan kan stärka barns psykiska hälsa

I en ny bok tar Kristina Bähr upp vad vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka barns psykiska hälsa. Och hur viktigt det är att fokusera på det som går att påverka.

Din nya bok om psykisk hälsa i skolan handlar om vad vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka barns psykiska hälsa. Går det att kortfattat säga något om vad vi kan göra?

– Skolan har i sig en stark skyddsfaktor för psykisk hälsa. Det är i huvudsak två faktorer som spelar särskild roll, och det är att klara sin inlärning och ha goda relationer. När elever kan lära sig, och får tillräckligt med stöd för funktionsvarianter, till att utvecklas och uppleva att de lyckas, mår elever bra och välmående elever klarar skolan bättre.

– Det krävs ofta en god struktur, tydlig pedagogik och hjälp med planering. Samma behov har elever som tillfälligt mår dåligt i psykisk ohälsa eller lever med stress under en period. I själva lärandet behöver elever utmaningar och tillräckligt med stöd att klara uppgifter. Att sänka kraven på elever är inte något som bidrar till ökad hälsa. För pojkar är det särskilt viktigt med en konfliktfri relation med sin lärare, och för flickor är emotionellt stöd i början av skolgången särskilt viktigt.

Varför kände du behov av att skriva den här boken?

– Jag upplevde att fokus ofta landade i en hjälplös situation för både lärare och elever när vi bara fokuserar på ohälsan. Att fokusera på det vi faktiskt kan påverka är ett viktigt perspektiv för att skapa rätt förutsättningar för välmående. Hjälplöshet är i sig en riskfaktor för ohälsa hos människor. Därför ville jag sammanfatta vad vi faktiskt vet om hur skolan skyddar unga, och kan kompensera för negativa livshändelser och miljöer.

– Vi kan lära unga hur de kan och vad de kan påverka i sin vardag, även om det är små saker. Det är superviktigt. Jag ville skriva om det som bidrar till hälsa och vi vet en hel del om det, fast vi ofta fastnar i riskfaktorer och ohälsa. Jag har även egen erfarenhet av att skolan och lärare varit just skyddsfaktorer för mig och det har bidragit till mitt intresse för att jobba i skolan med detta.

Vad har du fått för reaktioner på boken?

– Boken är fortfarande såpass ny men det jag hittills märkt när jag testat materialet på föreläsningar är att det avlastar pedagoger och elevhälsa i vad skolan kan, och ska, göra. Det ger hopp att de faktiskt kan påverka. Och de ser också vad de redan gör rätt.

Kristina Bähr är författare till den nya boken ”Psykisk hälsa i skolan – främja, skydda och stärka”. Kristina har dock många fler titlar än författare. Hon är också barnläkare, skolöverläkare, chefshandledare och driver Hjärnpodden.

Text av: Hanna Kihlander