Självmordstalen ökar – trycket har aldrig varit högre på Minds stödlinjer

Under 2021 tog 1 505 personer sitt liv i Sverige. Det är en ökning sedan året innan. Samtidigt har också antalet kontaktförsök till Självmordslinjen ökat med 230 procent sedan pandemins början.

Nu har Socialstyrelsens preliminära siffror för år 2021 släppts och de visar att 1 505 personer tog sitt liv, vilket kan jämföras med 1 441 året innan. Det är ett trendbrott, då självmorden gått ner för många grupper under de senaste decennierna. Undantaget unga i åldern 15–24 år, där det har skett en viss ökning sedan mitten av 90-talet. Cirka 70 procent av alla som tar sitt liv är män. 2021 dog 1 058 män i självmord jämfört med 447 kvinnor.  På Mind har vi uppmärksammat detta i våra stödlinjer, inte minst i Självmordslinjen.

– Vi har svårt att ta emot alla som ringer då trycket på Självmordslinjen är högt och samtalen har i flera fall blivit mer allvarliga. Vi möter människor från tio år och upp till 80 år, i olika livssituationer. Det kan handla om ofrivillig ensamhet, ångest, depression, livskriser, trauman, hedersrelaterad problematik och andra svårigheter, säger Åse Björk, volontär i Självmordslinjen.

Att samtalen blir fler även från yngre är något vi uppmärksammat sedan tidigare. Alla kommuner ska vara skyldiga att ha en handlingsplan för självmordsprevention och skolan har en viktig roll att spela genom att rusta såväl elever som lärare och övrig personal med kunskap och verktyg för att förstå och förebygga psykisk ohälsa och självmord. Dock tycks det inte alltid fungera, eller går för långsamt då siffrorna tyvärr inte visar att det förebyggande arbetet inte räcker till.

För att möta stödbehovet hos unga har Mind nu öppnat en ny stödlinje, Livslinjen som vänder sig till unga som behöver någon att prata med.

– En av anledningarna till att vi startade Livslinjen var att många av samtalen som kommer till Självmordslinjen inte är akuta. Vi har sett ett behov av att avlasta Självmordslinjen så att de som är just akut självmordsnära enklare kan komma fram. Via Livslinjen vill vi nå unga innan deras situation blivit akut, säger Niklas Gulin, verksamhetschef för Minds stödlinjer.

– Genom Livslinjen och det medmänskliga stöd vi erbjuder hoppas vi kunna arbeta förebyggande med självmordstankar för unga. I linjen får de hjälp att sortera tankar, känna sig lyssnad på och få en stunds andrum, fortsätter Niklas Gulin.

Mind har tagit fram tio råd till hur man kan stötta någon som har självmordstankar.

Livslinjen håller öppet söndag till torsdag 16–22 och vänder sig främst till personer under 26 år.

Självmordslinjen håller öppet dygnet runt och nås på 90 101 eller mind.se/chatt