Psykiskt välbefinnande oavsett generation

Alla människor oavsett ålder har rätt till vård och stöd för bättre psykisk hälsa. Trots detta är äldre personer över 65 år en grupp vars psykiska hälsa och ohälsa är eftersatt. Projektet Psykiskt välbefinnande oavsett generation har som avsikt att förändra det.

Psykisk ohälsa hos äldre personer är vanligare än man tror. En vanlig föreställning är att äldre personer som mår dåligt gör det just för att de är äldre och ensamma. Det leder till att många inte får behandling och lider i onödan. Så ska det inte vara.

Genom projektet vill vi uppmärksamma och öka kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa hos äldre personer och visa vilka vägar till hjälp som finns. Projektet ska nå såväl äldre själva som anhöriga, en bred allmänhet, beslutsfattare och vårdgivare.

Människor ska ha möjlighet att leva fullt ut under hela sin livstid. Det är en rättighets-, kompetens och informationsfråga. En viktig del i projektet är därför att bidra till att minska ålderism, det vill säga fördomar och stereotypa föreställningar på grund av ålder, att skapa möjligheter till aktiviteter som kan öka det psykiska välbefinnandet och minska ohälsa samt samarbeta med och synliggöra olika regionala och lokala initiativ för att ta tillvara och samordna kunskap, resurser och erfarenheter.

Äldre människors egna röster, kunskap och berättelser är grunden för projektet som ska resultera i en omfattande informationskampanj samt opinionsarbete riktat mot beslutsfattare och primärvård.

Tack för alla svar på vår enkät, som nu är stängd. Resultatet kommer att publiceras här tillsammans med flera andra delar, i en rapport.

Vid frågor, kontakta oss på [email protected]

Projektet finansieras av Svenska Postkodlotteriet.

Längtar du efter någon att prata med? Vi är bara ett samtal bort. Ring Äldrelinjen på tel: 020-22 22 33, vardagar klockan 8-19 och helger klockan 10-16, för att prata anonymt med någon av våra utbildade volontärer.

Uppdrag psykisk hälsa har samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Läs mer

Andra projekt som arbetar med äldre personers hälsa och delaktighet:

Riksförbundet Attentions projekt Äldrelyftet – åldras och må bra med adhd

Har du eller någon närstående en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som till exempel adhd? Då vill Riksförbundet Attention komma i kontakt med dig.

Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) – anhöriga och covid-19

En kartläggning av hur covid-19-pandemin har påverkat anhöriga som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående.

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH – åldras och må bra

Projekt för att minska fördomar, bidra till ökad öppenhet och kunskap kring psykisk ohälsa bland äldre personer.

Riksföreningen äldres hälsa – Hälsoprojektet – för och av äldre

Projektet arbetar med att ta fram metoder och verktyg för att motverka ofrivillig ensamhet och depression hos äldre.

SeniorNet- Seniorer lär seniorer digital kommunikation och internet

Inspirerar och hjälper seniorer att ta vara på digitaliseringens möjligheter genom nationellt nätverk av seniora medlemmar.